Kalkınmada Araştırma Geliştirme ve İnovasyonun Önemi

17 Aralık 2017

Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsüsü 2017-2018 dönemi faaliyetlerimize, 16 Aralık 2017 Cumartesi günü 14.00’te, Prof. Dr. Emin Özbaş’ın verdiği “Kalkınmada Araştırma Geliştirme ve İnovasyonun Önemi” başlıklı konferansımızla devam ettik.

Türkiye üniversitelerinde çok başarılı bir hocalık geçmişi olan, uzmanlık dalı olan nükleer fizik alanında Türkiye ve Avrupa’daki birçok akademik araştırma kurumlarının etkin üyesi ve yöneticisi olarak tanıdığımız ve halen Esenyurt Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Emin Özbaş, kendisini öncelikle Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın bir hocası olarak gördüğünü ve Vakfın kurucusu ve kıymetli dostu Prof. Dr. Turan Yazgan’ın Türk Dünyası’na yaptığı hizmetlere katkı sağlamaktan onur duyduğunu belirterek konferansına başladı.

Teknolojik yeniliğin ve AR-Ge’nin sürdürülebilir bir ekonomik büyümeye katkısının çok önemli olduğunu belirten Emin Özbaş, “Ekonomik büyümenin dünyada her ülke yönetimini arzu ettiği bir husustur, Endüstri devriminin İngiltere’ye çok büyük bir güç kazandırdığı bilinmektedir. Kısa sürede diğer Avrupa ülkeleri de bir ölçüde İngiltere’yi takip etmiştir. İngiliz sanayi devrimini ve etkilerini, maalesef, zamanında fark edemeyen Türkler, bunun faturasını tarih sahnesinde çok ağır ödemişler; bir imparatorluğu kaybetmişlerdir.” dedi.

“Bugün toplumsal, siyasi ve ekonomik etkileri, İngiliz sanayi devriminden çok daha büyük olacak ve kimilerine göre “Bilişim Çağına”, kimilerine göre “İletişim Çağına” gerçekte ise “Bilim ve Teknoloji Çağına” diğer bir deyişle sanayi ötesi bir topluma geçiş süreci olarak nitelenen tarihsel bir olguya şahit oluyoruz. Bu olgu daha çok baş döndürücü bir hızla gelişen bilim ve ileri teknolojinin hakimiyetinde iş sürecinin ve üretim sistemlerini köklü ve hızlı değişimiyle kendini göstermeye devam ediyor.” diyen Emin Özbaş, bunun ortaya koyduğu sonuçları ilginç bilimsel veriler ve incelemelerle örneklendirerek gözler önüne serdi.

Bilim ve teknoloji’deki ilerlemenin birinci, ikinci, üçüncü evreleri çoktan bitirdiğini ve dördüncü evreyi ve daha birçok alanlardade hızla ortaya koyduğunu belirten Emin Özbaş, artık hayatımızın genetikten tutun, tıp, iletişim-bilişim, ulaşım, savunma donanımları evsel yaşam ve daha birçok alanda son derece ileri teknoloji imkânları ve araçlarıyla iç içe olduğumuzu, bunları görmezden gelerek bu teknolojiyi alıp geliştiremeyen milletlerin, bilim ve teknolojiye sahip milletler tarafından sömürülüp, yönetilip yok edileceklerini söyledi.

Dünya ülkelerinin ekonomik ve teknolojik büyüklüklerinin gösterildiği tablolar üzerinde de analizler yapan Profesör Özbaş, bu tabloların maalesef biz Türkleri arzu ettiğimiz konumun çok gerilerinde gösterdiğini belirterek, bu durumdan kurtulmanın ilkeleri ve yöntemlerine ışık tuttu.

Türklerin dünyada egemen oldukları zamanlarla bunun karşıtı durumları iyi tahlil ettiğimizde, geri kalmışlığımızın temelinde günün şartlarına göre araştırma, geliştirme ve yenileşmeye önem vermediğimizin yattığının açıkça görebileceğimizi belirten Emin Özbaş; aklı ve bilimi rehber edinmiş  bir kadronun, bizi geri bırakan/bıraktıran zihniyetle layıkıyla mücadele ederek  ve zor da olsa çok çalışarak Türklüğü dünyada arzu ettiğimiz konuma getireceğinden hiçbir şüphesinin olmadığını vurgulayarak konferansını tamamladı.

 

Etiket:

Kategori: Süleymaniye Kürsümüz

Comments are closed.