Hunlar, Macarlar ve Türklerin Genetik-Antropolojik Tarihi

05 Mayıs 2015

Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsümüzde 9 Mayıs 2015 Cumartesi günü, Türk Dünyası Prof. Dr. Turan Yazgan Ödülü sahibi dostumuz, antropolog-humanolog, Macar- Turan Vakfı Başkanı Andras Zsolt Biro, “Hunlar, Macarlar ve Türklerin Genetik-Antropolojik Tarihi” başlığı altında bir konferans verdi.

Konuşmasını üç başlık / konu üzerinden yapan Andras Biro, ilk olarak bugünkü Çin’in kuzeyini de içine alacak şekilde başlayarak Tuna boylarına kadar devam eden büyük coğrafyada İskitlerle başlayıp Hunlarla devam eden Göçebe Bozkır Kültürü / Boylar Kültüründen bahsetti. Bunun aynı zamanda bir Kurgan Kültürü olduğunu belirten Biro, bu sahada tespit edilen kurganlardan elde edilen biyolojik ve maden işleme sanatıyla ilgili buluntuların genetik tarihimiz açısından değerlendirmesini yaptı.

Konuşmasının ikinci bölümünü antropolojik genetiğe ayıran Biro, özellikle bugünkü Macaristan’ın yerleştiği coğrafya ve çevresindeki kurgan-mezarlardan çıkarılan kafatasları üzerinde modern antropolojik yöntemlerle yapılan/yaptıkları incelemeleri, Avrupa, Kafkasya, Orta Sibirya ve Hazar Denizinin doğusunda bulunan sahalardaki kurganlardan elde edilen buluntuların sonuçlarıyla karşılaştırıp, Macarların genetik kodlarının bu bölgelerde yaşayan milletlerle bağlantıları, örtüşmesi veya zıtlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Konuşmasının üçüncü bölümünü bugün Karpatlar havzasında yaşayan Macarlar ile Kazakistan’ın kuzeyinde yaşayan Madyar kabilesi arasındaki bağlantı ekseninde yapan Biro, modern antropolojik metotlarla ortaya çıkar sonuçların, bu iki halkı yan yana koyduğunu, bunların mutlaka birbiriyle ilgisi olduğunu veya aynı kökten geldiklerini ifade etti.

Yaptıkları araştırmanın Macarların bütün tarihi köklerini açıklığa kavuşturmadığını, fakat bu hususta bir hayli yol aldıklarını söyleyen Biro, fizikî anropoloji ve genetik antropoloji sonuçlarının, doğudan batıya doğru bir göçün yaşandığını gösterdiğini vurgulayarak konferansını tamamladı.

Etiket:

Kategori: Süleymaniye Kürsümüz

Comments are closed.