İstanbul Barosunun Hocalı Soykırımı Paneline Katıldık

01 Mart 2014

Hocalı Soykırımı, 20. yüzyılın sonlarında dünyada gerçekleşen en korkunç olaylardan birisi olup, vahim boyutu, basına yansıyan fotoğraflarla daha net anlaşılan bir faciadır. Buna rağmen 21. yüzyılda, sürekli örtbas edilmeye çalışılan bir soykırımdır.

Türk Dünyası Araştırma Vakfı olarak Başkanımız Közhan Bey’in önderliğinde katıldığımız İstanbul Barosu tarafından organize edilen “Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Açısından Hocalı Katliamı ve Karabağ Sorunu” konulu panel, 27 Şubat 2014 Perşembe günü saat 14.00’de, Baronun Orhan Adli Apaydın Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Açılış konuşması İstanbul Barosu Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit Kocasakal tarafından yapılan panel, iki oturumda gerçekleştirildi.

Av. Saide Ekmen’in yöneticiliğindeki Birinci Oturumda, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aygün Attar, Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Ganire Paşayeva ve Azerbaycan Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Muhtar Mustafayev,  Hocalı Soykırımı’nı değişik açılardan değerlendiren vurgulu konuşmalar yaptılar.

İstanbul Barosu Genel Sekreteri Av. Hüseyin Özbek’in yöneticiliğindeki İkinci Oturumda ise İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem Dikmen Caniklioğlu, Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Mehmet Akif Poroy, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Cavid Abdullahzade, Hocalı Soykırı’mını uluslararası hukuk açısından değerlendiren konuşmalar yaptılar.

Tüm konuşmalardan varılan ortak nokta; Ermeniler Karabağ – Hocalı’da; Türklere acımasız bir soykırım gerçekleştirmişlerdir ve bunun hesabını uluslararası adalet önünde vermek mecburiyetindedirler.

Etiket:

Kategori: Diğer Konferans

Comments are closed.