Hoca Ahmet Yesevî’yi Anlamak

14 Şubat 2016

Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsümüzde 13 Şubat 2016 Cumartesi günü 14.00’te, Hoca Ahmet Yesevi Vakfı Başkanı Erdoğan Aslıyüce, “Hoca Ahmet Yesevî’yi Anlamak” başlıklı bir konferans verdi.

2016’nın UNESKO tarafından “Hoca Ahmet Yesevi Yılı” ilan edilmesi bağlamında düzenlediğimiz konferans başlamadan önce TDAV Gençlik Kolları üyesi ve Gazi Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Hafize Özcerit, doğumunun 575. Yıldönümü bağlamında büyük Türkçü Ali Şir Neaî’yi yâdımıza getiren kısa bir konuşma yaptı.

Erdoğan Aslıyüce konferansına, Türklerin Anadolu’ya gelişlerinin 1071 olarak kabul edilmesi, Türk cumhuriyetlerinin bulunduğu coğrafyanın “Orta Asya” olarak adlandırılması; Pontus’un Rum, İlk Müslüman Türk devletinin Karahanlılar olarak kabul edilmesi gibi bazı temel yanlışlara vurgu yaparak başladı. Daha sonra da Emeviler, Abbasiler, Selçuklular ve Osmanlılar döneminin yönetici, düşünür ve İslam âlimlerinin icraatları, öğütleri, inanç-okulları ve uygulamalarının Türk ve İslam dünyasındaki iyi-kötü sonuçları üzerine dair bazı görüş ve düşünceler ortaya koydu.

Aslıyüce, konferansının ilerleyen bölümlerinde, Hoca Ahmet Yesevi’nin yaşadığı toprakların maddî ve manevî ortamında kimliğini kazanma sürecini ele alarak, İslam’ı Türkçe ve akılcı bir şekilde anlayıp öğütleyen bu büyük bilgenin açtığı yoldan yürüyen aydın inançlı önder ve alp-erenlerin, 12. yüzyıldan başlayarak Türkistan, İran, Kafkasya, Anadolu ve Balkan coğrafyasının Türkleşmesi ve doğru inanç sahibi olmalarındaki rollerini ortaya koydu.

İnanç sömürüsü ve tahrifatıyla Türk milletinin gücünün zayıflatılması ve bütünlüğünün bozulmasında rol oynayan bazı oyun kurucu ve oyunculara da değinen Aslıyüce, milletimizin, aklı ve bilimi esas alıp birlik içerisinde özünü kaybetmemiş kabiliyetli yöneticilerin önderliğinde dün olduğu gibi bugün de insanca yaşama ve yaşatmanın başını çekeceğini vurgulayarak konuşmasını tamamladı.

Etiket:

Kategori: Süleymaniye Kürsümüz

Comments are closed.