GÜNEŞ’İN ÇOCUKLARINDAN ANDLAR’IN DOKUMACILARINA İNKALAR

07 Ocak 2024

Mart 2015’te “Alaska Kızılderilileri ve Efsaneleri” adlı konferansıyla kürsümüzde konuşan vakfımızın çok değerli araştırmacı yazar hocası Müjgan Ergil, 6 Ocak 2024 Cumartesi günü 14.00’te Süleymaniye Kürsümüzde,   “Güneş’in Çocuklarından Andlar’ın Dokumacılarına İnkalar” başlıklı bir konferans verdi.

Amerikan yerlilerinin Alaska’dan başlayıp, Kuzey, Orta ve Güney Amerika’nın en uç noktasına kadar ulaşan göç yollarını takip ederek, çok bilinen bazı kabilelerin kökenlerini, yaşam tarzlarını, farklı kültürlerin ortak özelliklerini, inanç sistemlerini yerinde inceleyip, araştırarak yazdığı “Kim Bu Kızılderililer?” kitabından sonra, Peru, Bolivya ve Şili’ye giderek bu bölgede yaşamış olan İnkaları ve İnka öncesi uygarlıkları da yerinde inceleyen Müjgan Hocamız; izlenimlerini ve öğrendiklerini ikinci kitabı Güneş’in Çocuklarından Andlar’ın Dokumacılarına İnkalar  da toplamıştı.  Ergil, bu değerli bilgiler ışığında, nereden geldikleri ve kim oldukları bilinmeyen, yazıyı kullanmadıkları için de tarihi bir belge bırakmayan İnkaların gizemli uygarlığını bizlere tanıttı.

Ergil, gezilerinde kendi çektiği fotoğraflar, yerel uzmanlarla yaptığı görüşmeler, ilgili müzelerden temin ettiği yazılı ve görsel kaynakları içeren zengin bir yansı sunumuyla yürüttüğü konuşmasında dünü ve bugünüyle bölgenin ve İnkaların And coğrafyası, Pre-İnka dönemi, İnkalar’ın kuruluş, yükseliş ve İspanyol işgaline kadarki sürede toplum yapısı, devlet teşkılatı, bilim, kültür, sanat yaşamları ve inanç sistemlerini gözler önüne serdi.

1200’lü yıllarda bölgeye gelip kendilerini “Güneşin Çocukları” olarak tanıtan İnkaların, Andlar’ın kendilerinden çok önceleri bu bölgeye yerleşen insanlarıyla uyum içerisinde yaşayıp onları yönettiklerini belirten Ergil, kendi kültürlerini, inançlarını yerli kültürlerle sentezleyen İnkaların, Amerika Kıtası’nın en büyük, en güçlü imparatorluğunu kurduklarını ve üç yüz yılı aşkın bir süreyle yaşattıklarını söyledi.

İspanyol işgalinden sonraki sömürge döneminden günümüze kadar -her türlü soykırıma rağmen- nesillerini sürdürüp, bu bölgede halen yaşayan yerli halkların içinde kuşkusuz İnkaların soyundan gelenlerin de var olduklarına da vurgu yapan Ergil, bunların, bugünkü Peru’da, Bolivya’da ve Şili’de köklerini ve geçmişlerini aradıklarını, ayrıca “Atalar”ından öğrendikleri gelenek ve görenekleri geliştirerek yaşatmaya çalıştıklarını belirtti.

Ergil, bu kültürlerin Türk kültürleriyle yakın benzerliklerinin dil, sanat, dokuma, müzik, tarih, inanç ve coğrafya alanındaki uzman bilim insanlarımızca kapsamlı araştırmalara konu edilmesi gereğine dikkat çekerek konuşmasını tamamladı.

Müjgan Ergil Hocamız, konferans sonunda soruları cevaplayıp konu hakkında daha derin bilgi sahibi olmak isteyen dinleyicilerine “Güneş’in Çocuklarından Andlar’ın Dokumacılarına İnkalar” adlı kitabını imzaladı.

Etiket:

Kategori: Genel, Süleymaniye Kürsümüz

Comments are closed.