Göktürkler ve Diğer Türk Kavimlerinin Kadim Korelilerle İlişkileri

22 Nisan 2018

Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsüsü Konuşmalarımıza, 21 Nisan 2018 Cumartesi günü 14.00’te, Kore-Seul’de faaliyet gösteren Avrasya Turan Kültür ve Ekonomi Enstitüsü Başkanı Cho Sung Hee ile Başkan Yrd. Hande Kavarnalı’nın verdikleri “Göktürkler ve Diğer Türk Kavimlerinin Kadim Korelilerle İlişkileri” başlıklı konferansımızla devam ettik.

Milli şuura sahip Cho Sung Hee’nin Korelilerin geçmişini öğrenmek aşkıyla yola çıkarak elde ettiği birikimi, Kore Gazisi bir Türk dedenin torunu Hande Kavarnalı ile birlikte kurdukları bir enstitü ile disiplin altına almalarıyla devam eden bu arayış/süreç, Macaristan’da yapılan Hun-Turan Kurultaylarına katılım, Kore-Seul’de Altay Halkları Bilgi Şöleni düzenleme, Türk –Turan halklarının gündeme geldiği değişik platformlarda yer alma ve Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı ile işbirliği imkânlarını arama gibi somut çabalarıyla devam etmektedir.

Eski Korelilerin Türklerle ilişkilerini, Çin Han Hanedanı dönemindeki kaynaklarında Hunlarla ilgili bilgiler ve daha sonraki Çin kaynaklarında Göktürklerle ilgili bilgilerden yola çıkarak ulusal yakınlık açısından; dillerimizin yapısı ve kelime hazinesinin benzerlikleri yine kültür-sanat ve geleneklerdeki örtüşmeler açısından değerlendiren konuşmacılar, bu çerçevedeki şu örneklerle bizleri aydınlatmaya çalıştılar:

Han Dönemi kaynaklarından olan Han Yu Gong ‘da Hun tahtına yeni geçen Uwe Shan Yu dönemi anlatılırken “ Yeni Chanyu tahta geçince Kokuryo köy ve şehirlerinde eğlenceler düzenlenmiş, tahta geçen Chanyu’yu kutlamak için Koguryo, beyler, elçiler, prensesler göndermiştir.

Renmin Üniversitesi öğretim görevlisi Chen Xujing 2007’de yazdığı Hun Tarihi adlı kitabında, Hunların ve Koguryo beylerinin aynı soydan olduğunu, ve aynı amaç için çalıştıklarını, Han İmparatorluğu topraklarını istila edip yağmalamak istediklerini, bu yüzden defalarca kendi aralarında elçiler gönderip evlilikler yaptıklarını dile getirmiştir.

Göktürk Devleti kurulduğunda Koguryo tahtında Kral Yangwon bulunuyordu. Yangwon Çin’in iç karışıklıkları sebebiyle Çin sınır bölgelerine saldırıyor ve topraklarını genişletmek istiyordu. Göktürk Davleti’nin kurulma aşamasında başkent Ötüken’e büyük bir elçi heyeti göndermiştir.

27 Şubat 731’de tarihin gördüğü en büyük komutanlardan biri; zamanın bütün devletlerinin saygı duyduğu Kül Tigin hayata gözlerin yummuştu. Kül Tigin’nin cenazesine Koreliler elçiler göndermişlerdir. “Şilla Jingol soyu ve Kraliyet ailesi General için (Kül Tigin)  üç günlük yas ilan etmiştir. (Sima Kian, Tarihsel, C:8)

Kocoson’dan sonraki Kore devletlerinden, Puye ve Kogurye de Mançu bölgesinde olup kuzey ve kuzeybatısından bulunan ön ve eski Türklerle devamlı ilişkiler içinde olmuşlardır.

Bu gibi örneklerle Türklerin ve Korelilerin yakınlığını vurgulamaya çalışan konuşmacılar, Korece ve Türkçe karşılaştırmasında 37 isim yapma eki, 14 fiil yapma eki, 9 hal eki, 8 zamir, 5 sıfat-fiil, 12 zarf-fiil ve 2 çoğul ekinde benzerlik olduğunu öne sürerek dil konusunda da verdikleri örneklerle akrabalığımıza dikkat çektiler.

Yoğun ilgiyle takip edilen konferans, konuşmacıların, “Kore Türkiye’den uçakla 7 saat 15 dakika, otomobille 3 gün 22 saat uzakta olsa da tarih olarak biz Türklere çok yakındır.” vurgusuyla sona erdi.

Etiket:

Kategori: Süleymaniye Kürsümüz

Comments are closed.