GİZEMLİ GÖBEKLİTEPE

04 Aralık 2022

Ön-Türk araştırmaları ile tanınan Doç. Dr. Haluk Berkmen 3 Aralık 2022 Cumartesi günü 14.00’te, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Konferans Salonunda devam ettirdiğimiz Süleymaniye Kürsümüzde “Gizemli Göbeklitepe” başlıklı bir konferans verdi.

Berkmen, konferansına, 16000 yıl önce biten buzul çağından sonra, Orta Asya’da mağaralarda zor şartlarda yaşamlarını sürdüren insanların uzun bir çoğalma ve gelişme döneminden sonra, oradan Ön-Asya’ya, oradan da Anadolu yoluyla Trakya, Balkanlar, İtalya, İspanya; Kuzeyde Kelt bölgesine ve İskandinavya’ya kadar ulaşıp tarım kültürünü oralara yaydıklarını, yansıya verdiği haritalar ve resimler desteğiyle özetleyerek başladı.

Konuşmasının ilerleyen bölümünde, Urfa bölgesinde bulunan ve birçok gizem içeren Göbeklitepe tapınaklarına yoğunlaşan Haluk Berkmen, “Neden tapınaklar daire şeklinde yapıldı ve neden birbirlerine yakın 20 kadar tapınak var? Tapınağın ortasındaki iki sütun neyi veya kimi simgeliyor? Sütunlardaki kabartma hayvan şekilleri ne gibi bir mesaj içeriyor?” gibi birçok gizemli soruya bilimsel açıklama ve değerlendirmelerde bulundu.

Göbeklitepe kültür ve medeniyetini oluşturan insanların buraya günümüzden 12.000 önce Asya’dan geldiklerinin genetik bilimiyle kanıtlandığını belirten Berkmen, Ayrıca tarımın da bu bölgede başladığını, Anadolu’dan batıya yayılan bu insanların Gök Tengri’ye taptıklarını ve güneşe büyük önem verdikleri hususunun da altını çizdi.

Doç. Dr. Haluk Berkmen, tüm anlattıklarını şu sonuçlara bağladı:

  • Asya’dan dağılan insanlar Gök Tengri’ye tapıyorlardı.
  • Gök Tengri’nin görüntüsü Güneş’ti.
  • Gittikleri yerlerde Güneş’i simgeleyen tapınaklar yaptılar.
  • Göbeklitepe Tapınaklarını yapanlar, ilk tarım toplumunu kurdular.
  • Göbeklitepe, Mezopatomya ve tüm Anadolu kültürleri Orta Asya kökenli Ön-Türk kültürleridir.
  • Anadolu’dan batıya göç eden Keltler Türktür…

Etiket:

Kategori: Genel, Süleymaniye Kürsümüz

Comments are closed.