Doğu Türkistan’ın Bugünkü Durumu

19 Şubat 2017

Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsümüzde, 18 Şubat 2017 Cumartesi günü 14.00’te, Gazi Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ekrem Arıkoğlu, yoğun bir katılımla “Doğu Türkistan’ın Bugünkü Durumu” başlıklı bir konferans verdi.

Ekrem Arıkoğlu hocamız, Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun hocanın asistanı olarak 25 yıl önce Türk Dünyası’nın Sibirya Bölgesinde (özellikle Hakas-Tuva) alanda başladığı dil ve edebiyat araştırmalarını, Gazi Üniversitesi’nde aralıksız devam ettirmiş ve dört yıl önce görevlendirildiği Kırgız-Türk Manas Üniversitesi’nde de Kırgızistan eksenli olarak Türkistan coğrafyasında hatırı sayılır çalışmalar yapmıştır.

Manas Üniversitesi’nin bir projesi olan “Urumçi’den Kaşgar’a Derlemeler-Dil Araştırmaları” çalışmasıyla Doğu Türkistan’ı yakından görme ve inceleme fırsatı bulan Arıkoğlu, bu çalışmalarını bilimsel ve sosyo-kültürel anlamda değerlendirerek Türk kamuoyunun bilgisine ve dikkatlerine sunmaya devam etmektedir.

Bu bağlamda Profesör Arıkoğlu, Doç. Dr. İsmail Doğan’la beraber Urumçi’den Yarkent’e kadar Turfan, Kumul, Korla, Aksu, Atuş, Kaşgar’da yaptıkları inceleme gezisinde elde ettiği bilgi ve bulguları; tarihî eserler, doğal yapı, endüstriyel durum, çarşı-pazar alış veriş, toplumsal-kültürel yaşam, dil ve edebiyat, biraz da insan hakları ve uluslararası ilişkiler açılarından, bölgede kaydettiği zengin fotoğraf kesitleriyle destekleyerek yorumladı.

Tuyug, Yargöl ve benzeri eski Uygur şehirlerine de dikkat çeken Arıkoğlu; Alman arkeolog Albert Von Le Coq’un’un Almanya’ya ve dünya kaynaklarına taşıdığı eski Uygur inanç ve sanatının zirvesi olan Binbuda mağaralarıyla ilgili ilginç değerlendirmelerde bulundu.

Arıkoğlu, konferansını Doğu Türkistanlıların meselelerini çözümünün, Türk Dünyası’nın birlik içerisinde uluslararası etkili bir güç olmasıyla, aklın ışığında gerçekleşeceğini vurgulayarak ve zengin bir birikimi olan Uygur müziğinden seçtiği mecazlarla yüklü “Ölmeymen” türküsünün videosunu izleterek noktaladı.

Konferansımız Barakoğlu’nun dinleyicilerinin konu bağlamındaki sorularını cevaplaması ve konferansın gerçekleşmesine büyük katkı sağlayan Doğu Türkistan davasının büyük savunucusu Hamit Göktürk’ün kısa konuşmasıyla sona erdi.

Etiket:

Kategori: Süleymaniye Kürsümüz

Comments are closed.