ÇİN İŞGALİNDEKİ DOĞU TÜRKİSTAN VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU

03 Mart 2024

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Konferans Salonunda yürüttüğümüz Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsüsü etkinliklerimize, 2 Mart 2024 Cumartesi günü 14.00’te, Hamit Göktürk ile Nurala Göktürk’ün verdikleri, “Çin İşgalindeki Doğu Türkistan ve Günümüzdeki Durumu” başlıklı konferansımızla devam ettik.

İlk sözü alan Nurala Göktürk Hanımefendi, çocukluk yıllarına rastlayan önce Afganistan’a (1961) sonrasında Türkiye’ye (1965) gerçekleşen Anavatan Doğu Türkistan’dan göç anılarını duygusal ifadelerle Mehmet Emin Yurdakul ve Abdurrahim Ötkir, Necmettin Halil Onan, Orhan Şaik Gökyay gibi şairlerin şiirleriyle etkili bir tarzda ortaya koyarak, bizleri vatandan mecburi göçün, vatan yitirmenin derin ve acı duygularıyla tanıştırdı.

Nurala Göktürk sözlerinin devamında bizleri Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından yayınlanan “Tanrı Dağları’ndan Erciyes’in Eteklerine Göç Hikayeleri” kitabının oluşumundan bahsetti. Nurala Göktürk, Doğu Türkistan’ın bugüne kadar varlığı, dirliği ve insan haklarıyla ilgili çektiği acıların sebebinin Türklerin birleşip güç olamamalarından kaynaklandığını, bugün bile göçlerin devam ettiğini ve Doğu Türkistan savaşımının paramparça olduğuna dikkat çekerek sözlerini tamamladı.

İkinci sırada söz alan uzun yıllar Doğu Türkistan Vakfı sekreterliğini yürütmüş, bir dönemde başkanı olmuş, Uyghurnet.org Haber Sitesi Yönetmeni ve Doğu Türkistan davasının önde gelen savunucularından Hamit Göktürk, konuşmasına Doğu Türkistan Sorunu’nun temel nedenlerini ortaya koyarak başladı. Göktürk; temel nedenin Türk Dünyası’nın ve Doğu Türkistan’ın doğudan komşusu Çin’in hiçbir hukuk tanımayan saldırgan ve genişleme politikasının olduğunu belirterek, Çin’in devlet bilincinde barış içinde yaşama kültürü bulunmadığını, kendinden olmayanı tehdit olarak gördüğünü ve onu yok etmek için her türlü yola başvurduğunu söyledi.

Çin Devlet Başkanı ve Çin Komünist Partisi Başkanı Xi Jingping’in yönetimiyle başlayan Doğu Türkistan’daki Türkleri soykırıma uğratma ve yok etmenin devletin resmi politikası haline geldiğini belirten Hamit Göktürk, bu durumun Jingping’in “Uygur Bölgesi’ni yerden göğe kadar çelik kafeslerle koruyun.”, “Türkleri, soylarını kurutuncaya kadar kırın.” Sözleriyle sabit olduğunu, bunun uygulama sonuçlarının geçtiğimiz günlerde yayınlanan Jamestown Raporu’yla belgelendiğini söyledi. 

Göktürk, Şangay İşbirliği Örgütü /ŞİÖ’nün, Doğu Türkistan’ı komşuları ve kardeşlerinden koparma projesi olduğunu belirterek; Çin’in, güdümündeki ŞİÖ anlaşması  ile Doğu Türkistan ile kardeş Türk ülkeleri arasında  aşılmaz  çelik  bir set inşa ettiğini,   2013’te Kazakistan’ın başkenti Astana’da  “ Çin Rüyası -İpek  Demiryolu’nun da içinde yer aldığı  “Bir Kuşak-Bir Yol “ projesini  ortaya atan Çin  Lideri Xi Jing Ping’in bu proje  ile Çin’in  Doğu  Türkistan’ı bir üs olarak kullanarak kendisinin taşma yayılma ve sömürgeleştirme emellerini  Türkistan coğrafyası  üzerinden ve daha ötelere  taşmayı hedeflediğini söyledi.

Göktürk, konferansının ilerleyen aşamalarında “ Çin,  Türk Soykırımını  Yasalaştırıyor”, “Çin’in Yurtdışında Yaşayan  Uygurlara Karşı Sınır Ötesi Baskı ve Zulmü”, “Doğu Türkistan : Çin’in Bir Kuşak-Bir Yol”  Projesinde Düğüm  Noktası”, “Diasporadaki Doğu Türkistan Mücadelesi”, “Doğu Türkistan Davası Uluslar arası Platformlarda Yer Almaktadır”, “Türkistan Cumhuriyetler ve Doğu Türkistan”, “Türk Devletleri Teşkilatı(TDT) ve Doğu Türkistan”, “Doğu Türkistan,Türk Milletinin   Milli Bir Sorunudur”, “Doğu Türkistan’ın  Türkiye Devletimiz ve Türk Cumhuriyetlerinden Beklentileri” başlıkları altında Doğu Türkistan’ın bugünkü durumunu ve bunun etmenlerini gözler önüne serdi.

Ancak, İsrail’in Gazze’deki dindaşlarımızın insanlık dışı soykırım çinayetlerinden kat be kat daha ağır bir soykırımla karşı karşıya olan ve Çin’in toptan soykırımla yok etmek istediği Doğu Türkistan sorununa  resmi  ve kamu oyumuzun yaklaşımı hiç de adil ve hakkaniyetli değildir. Filistin’e gösterilen duyarlılığın Doğu Türkistan’da öldürülen masum çocuk, kadın ve yaşlı Türkçe konuşan Müslümanlara da gösterilmesini bekliyoruz diyen Hamit Göktürk,  sözlerini DoğuTürkistan Türklerinin  Lideri  merhum İsa Yusuf  Alptekin’in tarihe not düşen şu sözleri ile tamamladı:  “ Gönül Arzu eder ki; Doğu Türkistan davasına  öncülük etme şerefi aziz Türkiye’mizin olsun!

Konferansa katılan Prof. Dr. Emin Özbaş’ın konuya değerli katkılarının ardından, Nurala Göktürk, okuyucularına Tanrı Dağları’ndan Erciyes’in Eteklerine Göç Hikayeleri kitabını imzaladı.

Etiket:

Kategori: Genel, Süleymaniye Kürsümüz

Comments are closed.