Büyük Ortadoğu ve Suriye Gerçeği

01 Aralık 2015

Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsümüzde 5 Aralık 2015 Cumartesi günü 14.00’te Anadolu Aydınlar Ocağı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek “Büyük Ortadoğu ve Suriye Gerçeği” başlıklı bir konferans verdi.

Prof. Dr. İbrahim Öztek konferansına, dünyadaki özellikle İslam Âlemindeki savaş ve kargaşaların arkasında olduğu iddia edilen Batı/Amerika kaynaklı, dünyayı bankacılık, petrol ticareti, silah sanayisi gibi stratejik alanlarda elinde tutan ve Yahudi veya Yahudi olduğu söylenen Rockshield, Rockefeller gibi on üç ailenin faaliyetlerine dikkat çekerek başladı.

Batılılarca Ortadoğu diye adlandırılan ve son yıllarda “Büyük Ortadoğu Projesi”nin uygulamaya sokulduğu ülkelerin yer aldığı ve bir zamanlar Osmanlı Türkiyesi’nin egemenliğindeki coğrafyamızı kan gölüne çeviren meseleye, neresinden bakılırsa bakılsın arkasında emperyalistlerin çıkar savaşları ve asırlarca kurgulanan Büyük İsrail gerçeğinin durduğunu söyledi.

Ortadoğu’da son onlu yıllarda gelişen olayları analitik bir tarzda, hazırladığı görseller üzerinden çözümleyip izah eden Öztek, PKK/PYD, IŞİD veya başka hangi adlar altında faaliyet gösterirlerse göstersinler, bu yapılanmaların tamamen yukarda adı geçen odaklarca kurgulanıp sahneye sürüldüğünü ve Türkiye, Irak, Suriye başta olmak üzere Ortadoğu’nun millî devletlerine yakın- uzak vadede büyük zarar verdiğini / vereceğini ifade etti.

Sadece Batı’nın değil kuzey komşumuz Rusya’nın da bu coğrafyada yüzyıllardır süre gelen idealleri ve yapılanmaları olduğunu belirten Öztek, Rusya’nın, elbette Çin ve İran’ın da, bu oyunun dışında kalmak istemediğini ve bu bağlamda son zamanlarda atılan adımların meseleyi daha da bir çıkmaza sürüklediğinin altını çizdi.

Öztek, bölgede yaşananları Türkiye tarafından iyi okunamadığını, adı geçen güç odaklarının Türkiye’yi yönetenlere bu paylaşımda oynattığı rollerin, son yıllarda görüldüğü üzere gittikçe ülkemizi ve milletimizi, sonunu hesaplayamadığımız maceralara sürüklediğini vurguladı.

Öztek, konferansını, Türkiye’nin orta-uzun vadede bu girdaplardan kurtuluşunun, bir taraftan Türk Dünyası’nı yanına alan projeler üretip uygularken, diğer taraftan da İslam’ı kaynağından akıl ışığında anlayıp yorumlayarak, bundan aldığı güçle ülkesinde ve yaşadığı coğrafyada emperyalizme maşa olan bağnazlık ve yobazlığı yok etmekten geçtiğini vurgulayarak bitirdi.

 

Etiket:

Kategori: Süleymaniye Kürsümüz

Comments are closed.