BATI TRAKYA TÜRKLERİNİN SORUNLARI

15 Ocak 2023

Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsüsü Konuşmalarımıza 14 Ocak 2022 Cumartesi günü MSGSÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğba Eray Biber’in verdiği “Batı Trakya Türklerinin Sorunları” başlıklı konferansımızla devam ettik.

İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü salonunda gerçekleştirdiğimiz konferansın açılış konuşmasını yapan Türkiye Baroları Birliği Eski Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Özbek; görevi ve Türk Dünyası duyarlılığı bağlamında ilgi ve araştırma alanında olan ve yerinde de tanıklıklarda bulunduğu Batı Trakya Türkleri konusunda bazı inceliklere dikkat çekti. Özbek, Gazi TBMM Yunanistan karasularını 6 km ile sınırlamışken Yunanistan’ın kültürel karasularının yazılan romanlar, yaptırılan filmler ve türlü kültürel etkinliklerle beyin yıkanarak bugünkü Türkiye coğrafyasının doğu sınırlarına kadar dayandırılmaya çalışıldığının, bunun çok tehlikeli bir gelişme olduğunun altını çizdi.

Doç. Dr. Tuğba Eray Biber, görsel sunumla yürüttüğü konuşmasında özet olarak şu hususlarda ayrıntılı, açıklayıcı bilgiler ve görüşler ortaya koydu:

Türkiye, Batı Trakya’da Türk nüfusunun çokluğuna ve Mîsâk-ı Millî’ye dayanarak halkoyu isterken İngiltere başta olmak üzere diğer İtilaf Devletleri tarafından bu teklif kabul edilmemiştir. Bu durum karşısında Türkiye ve Yunanistan arasındaki “Mübadele Meselesi” gündeme gelmiştir. 30 Ocak 1923’te Türk ve Yunan Hükümeti arasında Lozan’da Nüfus Mübadelesi Antlaşması imzalanmıştır.

İki devlet arasında yapılan antlaşmaya göre; Yunanistan’daki Türkler Türkiye’ye, Türkiye’deki Rumlar da Yunanistan’a gönderilecektir. Bununla birlikte Yunanistan’ın Batı Trakya Türkleri ile İstanbul’daki Rumlar mübadeleye dâhil edilmemiştir. Mübadele Antlaşması’nın dışında bırakılan azınlıkların durumları ve konumları, Lozan Barış Antlaşması’nın üçüncü kısmındaki “Ekalliyyetlerin Himayesi (Azınlıkların Korunması)” başlıklı 37-45. maddelerle belirlenmiştir.

Buna rağmen geçen yüz yıllık süreçte Yunanistan’da azınlık statüsünde kalan Batı Trakya Türklerinin anlaşma maddelerine göre belirlenmiş hakları aşama aşama ellerinden alınmış, türlü baskı ve yok etme uygulamalarıyla karşı karşıya kalmışlardır. Genel olarak bakıldığında bunun en büyük sebebi Yunanlıların bir türlü kabul etmeye yanaşmadıkları “Türk” kimliğidir. Bu bağlamda Batı Trakya Türklerinin çözümlenmesi gereken sorunları;

  • Türk Kimliği sorunu,
  • Demografik yapı sorunu,
  • Eğitim sorunu,
  • Vatandaşlık sorunu,
  • Müftülük sorunu,
  • Vakıflar sorunu ve
  • Göç sorunudur.

Sonuç olarak; Türkiye; hemen yanı başımızdaki, Türk Dünyası’nın çok önemli bir parçası olan Batı Trakya Türklerinin sorunlarının yakın takipçisi olmalı ve uluslararası antlaşmalarla belirlenmiş haklarını alabilmeleri için elinden gelen her şeyi yapmalıdır.

(Fotolar : M.K. Sallı)

Etiket:

Kategori: Genel, Süleymaniye Kürsümüz

Comments are closed.