Avrasya Bozkırlarında Kök Tengri’nin Çocukları

24 Ocak 2016

Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsümüzde, 23 Ocak 2016 Cumartesi günü, Genel Türk Tarihi alanında yetkin çalışmalarıyla tanıdığımız İstanbul Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, “Avrasya Bozkırında Kök Tengri’nin Çocukları” başlıklı bir konferans verdi.

Konferansın açılış konuşmasını, Türkiye’ye bilimsel işbirliği amacıyla gelen ve bu bağlamda vakfımızı ziyaret eden Makedonya Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadıl Hoca yaptı. Hoca, bir taraftan Turan Yazgan Hocamızın kendilerine gösterdiği hedefler doğrultusunda, Türk Dünyası’nın müreffeh geleceği yolunda Balkanlar’da Türkçe yükseköğretim yaptıklarını belirtirken, diğer taraftan da Türk tarihi konusundaki çalışmalarını yakından takip ettikleri Taşağıl Hocanın konferansında bulunmaktaki memnuniyetlerini ifade etti.

Ahmet Taşağıl, konferansına Türk tarihçileri olarak doğru bilgiler ışığında efsane ve menkıbelerden arınmış bir Türk tarihi yazmalarının ve milletimize bu doğru tarihi öğretmelerinin gereğinin altını çizip kendisinin de yıllarca bu anlayışla alana ve kaynaklara dayalı bir Türk tarihi omurgası oluşturmaya çalıştığını vurgulayarak başladı. Taşağıl, bu omurganın “Türk tarihi nerede ve ne zaman başlar?”, “Türk tarihindeki zaman ve mekân derinliği nasıl oluştu?”, “Türk adı, neden ve nasıl kaybolmadan günümüze ulaşmıştır?” sorularının cevapların araştırılıp meydana çıkarılmasıyla oluşacağını ve bu şekilde Türklüğün günümüzdeki birçok sosyal probleminin temelindeki yanlışların ortadan kaldırılacağını söyledi.

Coğrafya ve zaman açısından araştırıldığında Türk tarihinin parçalarının bulunup bunların belli sistemlerle bütünü nasıl oluşturduğunun görüleceğini belirten Taşağıl, bunun gösterilememesinin vebalinin tarihçilerimizin boynunda olduğunu söyledi.

Türklerin belgeli tarihinin MÖ 3000 yıllara kadar dayandığını, bunun güvenilir yeni bulgularla daha gerilere gideceğini, bu açıdan bakıldığında kaynaklarda yer alan en güvenilir ilk model devletimizin Hunlar olduğunu belirten Taşağıl, Türkistan, Altay, Moğolistan gibi bölgelerde araştırmalar yapan Türk olmayan tarihçilerin, kendi çıkarları doğrultusunda bu gerçeği bile göz ardı edip saptırmaya çalıştıklarını söyledi.

Taşağıl, konferansının ilerleyen aşamalarında, Türk tarihinin omurgasını, milletimizin Avrasya bozkırları eksenli olarak üç kıtada dünden bugüne bıraktığı izler, yabancı ve yerli kaynaklardaki bilgiler ve bugünün Türk Dünyası’nda yaşayanların yerleri, kültürleri ve karakterleriyle ilgili karşılaştırmalardan elde ettiği bulgularla çizerek birikimlerini dinleyicilerine aktardı.

Taşağıl konferansını, daha ilk dönemlerinde demirciliği geliştirerek, hukuk sistemi oluşturarak, atı evcilleştirip hız-hareketi ön plana çıkararak dünya kültür ve medeniyetine büyük katkılar sağlayan Türk milletinin tarihinin, bütüncül bir anlayış ve alt analizlerle doğru bir şekilde yazılması ve bugünkü kuşaklara öğretilmesinin, geleceğimiz için sağlam bir temel oluşturacağını ifade ederek tamamladı.

Etiket:

Kategori: Süleymaniye Kürsümüz

Comments are closed.