ATSIZ

12 Aralık 2022

Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsüsü faaliyetlerimize, 10 Aralık 2022 Cumartesi günü 14.00’te, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Konferans Salonunda, Türklük konusunda ciddi eserleri ve araştırmalarıyla tanınan ülkü adamı Hayri Yıldırım’ın büyük Türkçü önder Hüseyin Nihal Atsız’ın sonsuzluğa yürüyüşünün 47. yıl dönümü bağlamında verdiği “ Atsız” başlıklı konferansımızla devam ettik.

Yıldırım, konferansında bir fikir ve ülkü önderi olan Atsız’ı, Cumhuriyet Türkiyesi’nin Atatürk dönemi, İnönü dönemi ağırlıklı olarak geniş bir bakış açısıyla değerlendirip konumlandırdı. Yıldırım, Atsız’ı değerlendirirken Türklüğün önderi, büyük başbuğu Türklükle ilgili kurumları ve ilkeleri Cumhuriyetin temel taşıyıcıları olarak bir bir dikip ayağa kaldıran Atatürk’ü, o gün çevresinde yer alan çok önemli kişilerle bu bağlamdaki ilişkileriyle özlü bir biçimde ele alıp Atsız’ın Türkçülüğünün mihengi yaptı.

Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni Türkçülük temellerinde oluşturma savaşında çevresinde olan Ziya Gökalp, Yusuf Akçura, Sadri Maksudi Arsal, Zeki Velidi Togan, Dr. Reşit Galip, Mahmut Esat Bozkurt, Şemsettin Günaltay gibi daha nice kişilerin Türklüğün ana taşıyıcıları Türk dili,  tarihi ve hukukuyla ilgili Türkçü tezlerin ve bununla ilgili donanımların oluşmasındaki olumlu olumsuz yaklaşımları ve Atatürk’ün bütün bunları çerçeveleyip yönlendirmedeki üstün gayreti ve yöneticiliğine dikkatimizi çeken Yıldırım, bütün bunları ince bir manevrayla Atsız’la bağlayıp onu, özellikle Türkiye Cumhuriyeti’nin Türkçülük rayından çıkarıldığı İnönü döneminde Türkçük bayrağını omzuna alıp yaptığı ilkeli, özverili ve çileli savaşımıyla gözler önüne serdi.

Atatütrk’ün Türkçü tarih teziyle hazırlattığı Türk tarih kitaplarını ve programlarını ortadan kaldıran İnönü’nün İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya’ya yakınlaşıp Almanların yenilmesiyle Stalin’in baskılarından kurtulacağını öngörerek Sovyetlere yakınlaşması ve komünist ideolojinin Türkiye yönetimine bulaşması gibi gerçekleri çok iyi görüp bunlarla, zamanın başbakanı Şükrü Saraçoğlu’na Atsız dergide yazdığı açık mektuplarla savaşa başlayan Atsız’ın ve çevresindeki Türkçü kadronun uğradığı baskı, tutuklama ve yargı sürecini de ilginç çizgileriyle dile getiren Yıldırım, bütün bunlardan aklanıp Türkçülüğü Türkiye Cumhuriyeti’nin yeniden temel dayanağı yapmak isteyen Atsız’ın Türkçülüğü bulandıranlar ve Türkçülüğe düşman olanlarla ömrünün sonuna kadar eğilmeden, bükülmeden, yılmadan, usanmadan yaptığı mücadeleyi bir kere daha belleklerimize kazıdı.

Etiket:

Kategori: Genel, Süleymaniye Kürsümüz

Comments are closed.