3. ULUSLARARASI FARABİ SEMPOZYUMUNA KATILDIK

11 Ekim 2019

3. Uluslararası Farabi Sempozyumu, İ. Ü. Farabi Avrasya Araştırma ve Uygulama Merkezi/FAMER, Kazakistan Uluslararası El-Farabi Üniversitesi ve vakfımız işbirliğiyle, 10 Ekim 2019 Perşembe günü 14:00’te İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Genel Kurul Salonu’nda gerçekleştirildi.

Türk Dünyası sanatçısı Bünyamin Aksungur’un konseri, FAMER Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kızılcık’ın açılış konuşması  ve Kazakistan Taraz Üniversitesi adına Doç. Dr. Janar Akımışeva’nın yaptığı konuşmadan sonra kürsüye arz edilen İ.Ü. Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, şunları söyledi:

“Farabi’nin yaşadığı çağ, bilimsel, tarihsel gelişmeler dikkate alındığında, İslam’ın altın çağını yaşadığı bir döneme tekabül etmektedir. Aristo’dan sonra felsefede Muallim-i Sani unvanıyla anılan Farabi, bu alandaki çalışmalarıyla Doğu’da ve Batı’da birçok aydın insan ve bilim adamı tarafından farklı yorumlanmıştır. Bu nedenle Farabi bir bakımdan özgür düşünceyi temsil eden felsefe ile vahiy kültürünü temsil eden İslam dinini birlikte ele almış ve İslam felsefesinin kurucusu olarak tanınmıştır. Diğer yandan ideal devlet anlayışına dair düşünceleri ile de istikrarın ve düzenin sembolü olarak İslam medeniyetinin inşasına katkıda bulunmuştur.

Burada, Üniversitemize bağlı FAMER’e, Al-Farabi Üniversitesi’ne teşekkür ediyorum, Bu programa destek veren Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nı – tabii ki başka programlarda da güzel bir işbirliği içerisindeyiz – bu işbirliği dolayısıyla kutluyorum ve bu vesileyle Turan Yazgan Hocamızı da rahmetle yad etmek istiyorum;  attığı tohumların yeşerdiğini ve güzel meyveler verdiğini bu vesileyle belirtmek istiyorum. Katkısı olan tüm araştırmacılara teşekkür ediyorum.”

Daha sonra Mimar Sinan Ü’den Prof. Dr. Abdulvahap Kara’nın yönettiği 1. Oturumda, Al-Farabi Ü’den Prof. Dr. Akmaral Sırgakbayeva ve Doç. Dr. Saule Bektemirova, Bursa Uludağ Ü’den Prof. Dr. Yaşar Aydınlı; İ.Ü.den Prof. Dr. Abdurrahman Aliy’in yönettiği 2. Oturumda, Bursa Teknik Ü’den Doç. Dr.  Mehmet Ulukütük, İ.Ü’den Doç. Dr. Cahit Şenel, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Özturan, dünden bugüne Farabi’yi felsefesi, eserleri ve etkileriyle değerlendiren bildiriler sundular. Kapanış Oturumu’nda İBB Topkapı Türk Dünyası Kültür Mahallesi Eski Müdürü Salih Doğan bu mahalleye Farabi Evi’nin kuruluş hikayesini slaytlarla anlattı. Sempozyum vakfımız adına kapanış oturumunu yöneten İ.Ü’den Doç. Dr. Kürşat Yıldırım değerlendirmesi ve dinleyicilerin ilgili akademisyenlere yönelttiği soruların cevaplanmasıyla sona erdi. 

Etiket:

Kategori: Diğer Konferans, Genel

Comments are closed.