21. Türk Dünyası Çocuk Şöleni

20 Şubat 2015

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı olarak,

İstanbul’da 40 civarında grubun katılımıyla 22 Mayıs – 30 Mayıs 2015 tarihleri arasında

“21. Türk Dünyası Çocuk Şöleni”ni düzenleyeceğiz.

KATILIM FORMU

ŞÖLENE KATILMA ŞARTLARI (Türkçe)

ŞÖLENE KATILMA ŞARTLARI (Rusça)

ANAYURT Şarkısı (İndirmek için sağ tıklayıp farklı kayıt edin.)

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle dünya çocukları için düzenlenen Şenliğe, yalnız Birleşmiş Milletler Teşkilatına üye devletlerin çocukları davet edilmekteydi. Ancak, Tataristan, Çuvaşistan, Baş­kurdistan, Sibirya, Tuva, Saka, Hakas, Altay, Şor, Teleüt Türklerinden temsilci çocukların katılamadıklarını müşahede ettik.

Bu diyarlarda yaşayan Türk çocuklarının birbiri ile tanışması, kaynaşması ve ileriye yöne­lik dostlukların kurulması amacıyla Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı (TDAV) olarak “Türk Dünyası Çocuk Şöleni”ni düzenlemeye başladık.

Mayıs 1995’te küçük çapta bir katılımla başlattığımız Türk Dünyası Çocuk Şölenlerini, ikincisinden başlayarak bütün Türk Cumhuriyet ve Topluluklarını kapsayacak şekilde düzenliyoruz.

Amacımız

Şölende, Türk Cumhuriyet ve topluluklarında yaşayan Türk çocuklarının Türkiye’yi tanımaları, dünyanın dört bir köşesinde yaşayan kardeşleriyle bir araya gelmeleri, dostluklar edinmeleri, kardeşlik bağlarının güçlendirmeleri, kültürel alışveriş ve Türk dünyasının her yerindeki aile­lerin bu vesile ile dost olmaları ve birbirlerini tanıma arzusu ile teçhiz edilmeleri esas gayeyi teşkil ediyor. Bu bağlamda;

  • Çocuklar birbirlerini ve dolayısıyla Türk Dünyası’nı tanıyorlar,
  • Türk ailesini tanıyarak kendi aile yapılarıyla mukayese imkânı buluyorlar,
  • Türkiye’deki eğitim sistemini, okul ve öğretmenleri tanıma imkânı buluyorlar,
  • Müzelerimizi, saraylarımızı, çarşı ve pazarlarımızı gezerek, Türkiye’nin iktisadî ve kültü­rel zenginliklerini görüyorlar.
  • Türkiye’deki kardeşleriyle çeşitli eğlencelere katılmak, kır ve deniz gezileri yapmak, okullarda gösteriler düzenlemek suretiyle kaynaşma imkânı buluyorlar.

İstanbul Valiliğinin koordine­sinde gerçekleştirdiğimiz on binlerce çocuğumuz ve binlerce velimizin katıldığı Türk Dünyası Çocuk Şölenleri, muhteşem bir yürüyüş ve gösterilerin ardından yas ile se­vincin yıkıştığı bir uğurlama ile sona ererken, çocuklarımız;

Dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar, bir millet olduklarını ve ilelebet kardeş olarak birbirleriyle kaynaşma, bütünleşme, kucaklaşma,  haberleşme ve dayanışma mecburiyetinde bulunduklarını idrak ediyorlar.

Türki­ye’yi Türk ailesini ve eğitim camiasını tanıyor, ailelerin ve halkın unutamayacakları sıcak sevgisiyle haşır neşir oluyorlar.

Müzelerimizin, saraylarımızın, camilerimizin, çarşılarımızın haşmeti karşısında, Türk olmaktan gurur duyuyor, mutlu oluyorlar.

Ayrılırken misafir eden okulun müdürü, öğretmenleri ağlıyorlar, misafir eden ailelerin babaları, anaları ağlıyorlar, mi­safir oldukları evin çocukları ağlıyorlar, kendileri ağlıyorlar. Kendileriyle ilgilenen görevliler ağlıyorlar.

Birbirlerinden kilometrelerce uzaktaki aileler, telefon veya mektup aracılığıyla bir­birleriyle kaynaşma imkânı buluyorlar.

Türkiye, Şölene katılan çocuklar tarafından zengin, bolluk içinde güzel bir ülke olarak daima hatırlanıyor. Çocuk­larımız, Türkiye’deki ailelerle dil dâhil pek çok müşterek unsurlara sahip olduklarını, Türk Birliği düşüncesinin bir hayâl olmadığını idrak ederek, “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” ülkü­sünün Türkiye’ye sağlayacağı bütün faydaların hararetli savunucusu oluyorlar. Ayrıca kişi­sel çocuk dostlukları, aile dostlukları haline dönüşerek güçleniyor. Her çocuk mutlak su­rette Türkiye’nin gönüllü elçisi oluyor.

21. Türk Dünyası Çocuk Şöleni

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı olarak, bu yıl önceki yıllarda olduğu gibi, Türk Dünyası Çocuk Şöleni’nin yirmi birincisini düzenleyeceğiz. Şölene 35–40 grubun katılmasını beklemekteyiz. Ortalama 14 kişilik gruplar düşünülecek olursa 500 civarında öğ­renci ve her grup için en az 2 öğretmen olmak üzere toplam 80 kadar öğretmenin katılımını bekliyoruz.

21. Türk Dünyası Çocuk Şöleni’ne grup sorumlusu olarak gelen öğretmenlerimizi, TDAV’ın tahsis ettiği yerlerde, öğrencilerimizi ise İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün uygun gördüğü seçilmiş ailelerde misafir edeceğiz. Şölen süresince, misafir grupların Türkiye’yi ve İstanbul’u tanımalarını temin için, tarihî ve kültürel zenginliklerimizi sergileyecek etkinlikleri yine TDAV üstlenecek, her yıl olduğu gi­bi, bu yıl da tarihî mirasımızı öğretecek bir program düzenleyeceğiz.

TDAV’ın misafiri olan öğretmenler rehberleriyle, İstanbul’u gezerken İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün İlk-ortaokullarında konuk edilen çocuklar da, konuk oldukları ailelerle, İstanbul’un müze, sa­ray, cami, külliye, alışveriş ve eğlence merkezlerini gezecekler, böylece Türkiye’yi ve Türk in­sanını, Türk tarihini en iyi şekilde tanıma imkânı bulacaklar.

Etkinlikler, geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da Şölen Tanıtım Gösterisi ile başlayacak.

İstanbul’un uygun bir alanında yapılacak tanıtım amaçlı bu gösteride beş-altı halk oyunları gurubu millî oyunlarından en güzellerini halkımızın beğenisi ne sunacaklar.

Şölen’in İkinci Etkinliği

Geleneksel Şölen Yürüyüşü

Şölen Yürüyüşü, Kadıköy ilçesindeki Söğütlüçeşme-Altıyol-İskele Meydanı /Atatürk Anıtı güzergâhında yapılacak­.

Bu yürüyüşe konuk çocuklarımızla birlikte yaklaşık 2500 civarında çocuk katılacak, halk oyunları grupları geldikleri coğrafyanın halk kültürünü yansıtan giyimleri, millî çalgıları ve bayrakla­rıyla dünyaya birlik, kardeşlik ve sevgi mesajı verecekler.

21. Türk Dünyası Çocuk Şöleni’nin üçüncü ve en büyük etkinliği olan

Şölen Gösterisi

İstan­bul’da, İstanbul Valiliği tarafından belirlenen bir stadyumda /spor salonunda yapılacak. “Şölen Gösterisi”ne, İs­tanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki bütün ilk-ortaokullar ile halkımızın da ka­tılımı sağlanacak.

Türk coğrafyasının her bölgesinden gelen halk oyunları gruplarının gösterilerini sunacağı bu etkinlikte, Türkiye’den ve Türk Dünyası’nın diğer ülkelerinden çocuklarımızın beğenisini kazanmış sanatçılarımız konser verecekler. “Şölen Gösterisi”, her yıl olduğu gibi, TRT tarafından bütün Türk Dünyası’na naklen yayınlanacak­.

21. Türk Dünyası Çocuk Şöleni’nin dördüncü ve son büyük etkinliği

12. Türk Dünyası Çocukları Ses Yarışması olacak.

İstanbul’un önde gelen konser salonlarının birinde yapılacak olan “12. Türk Dünyası Çocukları Ses Yarışması”na her gruptan – önceden duyurularak tespit edilmiş- bir çocuğumuz katılacak. Başta Prof. Dr. Nevzat Atlığ olmak üzere akademisyen ve TRT mensuplarından oluşturulacak jürinin ön elemeye tabi tutacağı yarışmacılardan finale kalan 10 çocuk, büyük bir salonda yarışacaklar ve aldıkları derecelere göre ödüllendirilecek­ler.

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI VAKFI

Etiket:

Kategori: 21. Türk Dünyası Çocuk Şöleni, Türk Dünyası Çocuk Şöleni

Comments are closed.