14. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresini Düzenledik

27 Ağustos 2016

Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongremizin on dördüncüsünü, 22-23 Ağustos 2016 tarihinde Uluslararası Vizyon Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Makedonya / Gostivar’da gerçekleştirdik. TÜRKSOY, Makedonya Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Kırgızistan İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Kazakistan Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi ortaklığıyla gerçekleştirdiğimiz kongreye, sekiz ülkenin 24 farklı üniversitesinden toplam 185 bilimadamı bildirileriyle katıldılar.

Birçok ülkeden çok sayıda katılımcının yer aldığı kongre Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadıl Hoca’nın selamlama konuşmasıyla başladı.

Fadıl Hoca; Balkanlarda ilk defa yapılan Uluslararası Türk Kongresinin Makedonya’nın Uluslararası Vizyon Üniversitesi bünyesinde yapılmasından son derece mutlu olduklarını ifade ederek, bu kongrede Türk Dünyası sosyal bilimlerinin değişik konularının masaya yatırılıp, hâl ve çarelerinin görüşüleceğini belirtti.

Fadıl Hoca, Türk Dünyası’nın muhtelif ülkelerinden üniversitelerin işbirliğiyle düzenlenen 14. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi’nin Makedonya’daki Türk ve Akraba Toplulukların önemli bir kültür merkezi olan Gostivar’da yapılmasının da ayrı bir anlam ifade ettiğinin altını çizdi.

Kongre Koordinatörü, Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmed Vecdi Can, Kongrenin temel konusunun Türk Dünyasının temel sorunları ekseninde şekillendiğini, sorunların konuşulacağını, herkesin kendi uzmanlık alanı içerisinde tarihten siyasete, ekonomiden sağlığa, felsefeden edebiyata… bildirilerin 32 farklı oturumda sunulacağını söyledi. Can, tüm katılımcılara teşekkürlerini sundu.

Kongre açılışında söz alan Genel Başkanımız Közhan Yazgan; Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongremizi, özellikle Türklerin yoğun olarak yaşadığı Gostivar’da düzenlememizin ayrı bir önemi olduğunu, Makedonya Türklüğü ile Türkiye Türklüğü arasındaki var olan derin ilginin bundan sonra da gelişerek devam edeceğini, kongremizin tüm Türk Dünyası’nın bu güzel bölgemizi tanımasına vesile olacağına ve ilim adamlarını kaynaştıracağına olan inancını vurguladı. Balkanların Türk Dünyası açısından Avrupa’ya bir geçiş noktası olduğunu hatırlatan Yazgan, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın 1990 yılından bu yana dost Makedonya’daki Türkler ile eğitim ve kültürel ilişkiler içinde olduğunu TDAV’ın uhdesinde ortaya çıkan Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi’nin, bu ülkede yapılmasının kendilerini ziyadesiyle memnun ettiğini belirtti.

Selamlama konuşmalarından sonra gerçekleşen birinci oturumda söz alan Makedonya Devlet Bakanı Furkan Çako, ‘Makedonya Cumhuriyeti’nin Dış Yatırımları’ konusunu ele alan bir konuşma yaptı. Makedonya’da sağlanan ekonomik gelişmeleri özetlediği konuşmasında, özellikle Makedonya Cumhuriyeti’nin dış yatırımlar politikasını değerlendiren Çako,  Makedonya hükümetinin dış yatırımlara verdiği önemi, hükümetin bu konuda attığı adımları, nasıl bir strateji izlediğini ve bu konuda nelere önem verdiğini ortaya koydu.

Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak konuşmasında, ‘Üniversite Yönetim Sistemi’ konusunu Sakarya Üniversitesi örneği üzerinden değerlendirdi. Kocabıçak, Avrupa Kalite Ödülü alan SAÜ’deki sistemin Türk Dünyası’nda yer alan üniversitelerde kullanılabileceğini ve Sakarya Üniversitesi’nin bu noktada öncü rol oynamaya hazır olduğunu belirtti.

Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Hasan Oktay ise, Türk Dünyası’nda Kafkasya’nın ve Balkanların önemini ele aldığı konuşmasında, Türk Dünyası’nın bütün Türkleri kapsadığını, bütün Türk Cumhuriyetlerinde atan Türk Dünyasının kalbinin Balkanlarda da atmasının önemini vurguladı.

Kongrenin kapanış oturumunda ise oturum başkanları tebliğlerden ortaya çıkan sonuç ve öngörüleri özetlediler. Konuşmacılar, 14. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi’nin, düşünen, dünyadaki ve çevresindeki olayları algılayan, eleştirel bakabilen, sorun çözebilen, sorumluluk taşıyan, haklarını bilen, kullanan, koruyan, geliştiren, başkalarının haklarına saygılı ve duyarlı, topluma yön verebilen, konuşmasında demokrasi bilinci ile insanlığa fayda sağlanmasının dilde, fikirde, işte birlik ülküsünün gelişip pekiştirilmesi amacına yönelik büyük ve önemli bir adım olduğu belirttiler. Bu tür kongrelerin farklı ülkelerdeki üniversiteler ile birlikte düzenlenmesinin ilişkilerin sağlamlaştırılması ve sorunlara çözüm bulunması açısından çok yararlı olduğu belirtilerek, kongremizin Balkanlarda düzenlenmesinin olumlu bir yaklaşım olduğunu vurguladılar.

Kongre kapanışında, 15. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’nin gelecek yıl Kazakistan’da düzenlenmesinin planlandığı Kongre Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can tarafından ilan edildi.

Kongrenin ardından 25 Ağustos 2016 tarihinde Kosova’da Prizren Devlet Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Prof. Dr. İsmail Yakıt’ın “Bilim Felsefesi ve Metot”, Yrd. Doç. Dr. Adem Akbıyık’ın “Nitel Araştırma Yöntemleri” üzerine sunumlarını yaptıkları Yöntembilim Çalıştayı düzenlendi.

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı olarak Prof. Dr. Turan Yazgan Hocamızın Türk Dünyasıyla ilgili başlattığı, ilklerden biri olan ve her yıl kesintisiz düzenlemeye devam ettiğimiz Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongremizin on dördüncüsünün Türk milletine ve insanlığa faydalı olmasını diliyoruz. Kongrenin düzenlenmesini koordine eden Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can, Kongre Sekreteri Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Köksal Şahin ve diğer akademisyen arkadaşlara; ev sahibi Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadıl Hoca ve üniversite mensuplarına, Makedonya hükümeti yetkililerine, kongre ortağı kurum ve üniversite temsilcilerine, bildiri sunan akademisyenlere ve kongreyi gündeme getiren basın mensuplarına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Etiket:

Kategori: Sosyal Bilimler Kongresi

Comments are closed.