12. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi ve Tataristan İzlenimleri

21 Ekim 2014

Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsümüzde, 25 Ekim 2014 Cumartesi günü düzenlediğimiz konferansta, Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can, Doç. Dr. Kutluk Kağan Sümer ve Yrd. Doç. Dr. Köksal Şahin12. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi ve Tataristan İzlenimleri” ni ele aldılar.

Konferansta oturum başkanı olan SAÜ İşletme Fakültesi Dekanı ve Sosyal Bilimler Kongre Koordinatörümüz Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can,  2003’te Kırgızistan Calalabat İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi’ne bağlı Türk Dünyası Kırgız-Türk Prof. Dr. Turan Yazgan Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde başlatılan kongrenin 12 yıllık sürecinin kısa bir değerlendirmesini yaptı. Ahmet Vecdi Can, Kongre’ye her geçen yıl ortak olan üniversite ve bildiri sunan bilim adamı sayısının nicelik ve nitelik olarak arttığını belirterek, bunun Türk Dünyası’nın yakın ve uzak dönem hedeflerinin oluşturulmasına bilgi paylaşımı açısından büyük destek sağladığını ifade etti. Özellikle bu kongrenin,  Türk Dünyası Kültür Başkenti nöbetini icra eden Kazan’da yapılmasının, önemini daha da artırdığını vurgulayan Can, bunun kendileri için önemli bir hedef olduğunu ve başarılmasının Tataristan ile Türk Dünyası ilişkilerinin güçlenmesine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

İkinci sırada söz alan SAÜ öğretim üyelerinden ve Kongre Sekreterimiz Yrd. Doç. Dr. Köksal Şahin, çağımız jeopolitiğindeki büyük dönüşümün doğasının ortaya koyduğu Türk Dünyası oluşumunun güçlenmesinde, onlarca sosyal alanda yüzlerce bildirinin sunulup tartışıldığı bu kongrenin bir kelebek etkisi yaratabileceğini ifade etti. Bilimsel temellere oturtulan sosyal ve iktisadî fikir ve görüşlerin; siyasilere yapılan tavsiyelerle, somut işbirliği ve gelişmelerin önünü açacağına işaret eden Şahin, özellikle katılımcı üniversitelerin bilimsel işbirliğiyle hazırlanıp hayata geçirilen projelerin bunda motor güç oluşturacağını/ oluşturması gerektiğini söyledi.

Kongre Yürütme Kurulu Üyesi ve İ.Ü.  öğretim üyelerinden Doç. Dr. Kutluk Kağan Sümer ise, Bulgarlar, Altın Orda, Kazan ve Kırım Hanlıkları ekseninde Tataristan’ın tarihî altyapısını ana çizgileriyle değerlendirerek, Kazan’da yapılan bir Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi’nin sonuçlarının bu zemin bilinmeden kestirilemeyeceğini ifade etti.

 

Etiket:

Kategori: Süleymaniye Kürsümüz

Comments are closed.