100. YILINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ

02 Kasım 2023

Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsüsü 2023-2024 etkinlik dönemimize Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yıldönümü çerçevesinde Prof. Dr. Süleyman Beyoğlu’nun verdiği “100. Yılında Türkiye Cumhuriyeti” başlıklı konferansımız ve Türk Dünyası sanatçısı Bünyamin Aksungur’un Cumhuriyet Konseri’yle başladık.

Programımızın birinci bölümünde “100. Yılında Türkiye Cumhuriyeti” başlıklı konferansıyla Prof. Dr. Süleyman Beyoğlu söz aldı. Osmanlı Türkiyesi’nde 19. yüzyılda yeşermeye başlayan cumhuriyet/demokrasi düşüncesi ve uygulamalarının Türk yönetici ve aydınlarınca aşama aşama geliştirilerek bugünkü cumhuriyet idaremizin kurulmasının sağlanması hususunda aydınlatıcı bilgiler veren Süleyman Beyoğlu; cumhuriyet fikirlerini daha Harp Okulu’ndayken özümseyen Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun baş mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Birinci Dünya Savaşı’dan başlayarak gönlünde bir sır olarak sakladığı bu projesini, 1919’da Samsun’a ayak bastıktan sonra yüksek dehası ve yöneticiliğiyle Amasya, Erzurum, Sivas, Ankara yolunda yavaş yavaş geliştirip Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açarak olgunlaştırdığını, İstiklal Savaşı’nı kazanıp Türk milletinin gönlünde taht kurduktan sonra da usta manevralarla önündeki engelleri kaldırıp 29 Ekim 1923’te gerçekleştirerek Türk milletine nasıl armağan ettiğini, ana çizgileri ve nedensellikleriyle bizlere aktardı.

Programımızın ikinci bölümünde sahneye çıkan Türk Dünyası sanatçısı Bünyamin Aksungur, Türkiye’de Cumhuriyet’le ilgili türkülerin Aşık Veysel gibi birkaç ozanın dışında yok denecek kadar az olduğunu ve Cumhuriyet’imizin daha çok marşlarla dile geldiğini belirterek konserine başladı. İlk olarak sözlerini Ziya Aydın’ın yazdığı “Ata’m” marşını seslendiren Aksungur, daha sonra Tuva, Özbekistan, Doğu Türkistan, Kırım, Kerkük’ün yer aldığı Türk coğrafyasında özgürlük ve yurt sevgisi temalı bir gezinti yapıp Turan, Ergenekon, Cengiz Han, Türkistan, Kâr Etmez Âhım Sen Gülizâre türküleriyle gönlümüzü titretti. Aksungur, Ege yöresinden Evlerinin Önü Mersin, Bir Ataş Ver türküleriyle renklendirdiği konserini bizleri10. Yıl Marşı, 50. Yıl Marşı ve son olarak da Sakin Öner’in sözlerini yazdığı 100. Yıl Marşı’yla coşturarak bitirdi. (Fotoğraflar: M.K. Sallı)

« arasında 2 »

Etiket:

Kategori: Genel, Süleymaniye Kürsümüz

Comments are closed.