1. Türk Dünyası Genç Sosyal Bilimciler Kongresi Sonuçlanmıştır

30 Mayıs 2014

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Gençlik Kolları’nın 23-24 Mayıs 2014’te, İstanbul’da düzenlemiş olduğu 1.Türk Dünyası Genç Sosyal Bilimciler Kongresi sonuçlanmıştır.

Kongremiz, Vakıf Genel Başkanımız Közhan YAZGAN’ın açılış konuşması ile başlamıştır. Başkanımız, konuşmasında; “dilde, fikirde, işte birlik” ülküsünden hiçbir zaman ayrılmadan faaliyetlerimizi gerçekleştirdiğimizden bahsetti. Çok çeşitli sahalarda gerçekleştirdiğimiz Vakıf faaliyetlerimizden bahseden Başkanımız Közhan YAZGAN Bey, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergimizin 55.cilt ve 329.sayısını ve Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi’nin 107.cilt ve 209.sayısını yayınladıklarını, aralıksız gerçekleştirilen bu yayınların Türk ilim ve kültür hayatı için çok önemli olduğunu vurguladı. Türk Dünyası Çocuk Şöleni’nin de, aynı ülkü ile, 20 yıldır devam ediyor olmasından duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Yine, 12.’sini bu sene Kazan’da gerçekleştireceğimiz Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi’nin de, Vakfımızın ilkeleri doğrultusunda aralıksız olarak yapılacağını dile getirdiler.

Vakıf Genel Başkanımız Közhan YAZGAN Bey, Turan YAZGAN Hocamızın vefâtından sonra ilk defa yeni bir faaliyetin yapıldığından; 1.Türk Dünyası Genç Sosyal Bilimciler Kongresi’nin öneminden bahsettiler. Bu kongrenin bir diğer öneminin, kongrenin baştan sona Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Gençlik Kolları tarafından plânlanıp idare edilmesi olduğunu belirttiler. Gençlik Kollarımıza takdir ve teşekkürlerini sunan Genel Başkanımız Közhan YAZGAN Bey, Turan YAZGAN Hocamızın şu sözleri ile konuşmalarını bitirdiler: “Gençler, bizim sizden başka tutunacak hiçbir dalımız yoktur.”

Ardından kürsüye çıkan Gençlik Kolları Başkanımız Caner OCAK konuşmasında; Gençlik Kollarımızın, Vakfımızın himayesinde çok yoğun bir eğitim ve faaliyet dönemi geçirdiğinden bahsetti. “Dilde, fikirde, işte birlik” ülküsünden hiçbir zaman ayrılmadığımız Gaspıralı İsmail Beğ’i, birçok üniversite ve kuruluşta yaptığımız “Vefatının 100. Yılında İsmail Gaspıralı: ‘İdealleri, İşleri, Tavsiyeleri’” konferans dizisi ile üniversite gençliğine tanıttıklarından, Vakfımız tarafından bu sene için ilân edilen Gaspıralı İsmail Bey Yılı Faaliyetlerinin, yeni eğitim ve faaliyet döneminde de devam edeceğinden bahsettiler.

Gençlik Kollarımızın bu sene yaptığı en mühim faaliyetin, Süleymaniye Kürsüsü Konuşmaları’nda Turan YAZGAN Hocamızı Anma Konferansı olduğundan bahseden Gençlik Kolları Başkanımız, bu vesile ile Turan YAZGAN Hocamıza rahmet, Türk Dünyası’nın birliği ve dirliği yolundaki mücadelelerin de daim olmasını dilediler.

Kongremizin 1.oturumu, Prof.Dr. Gülçin ÇANDARLIOĞLU’nun oturum başkanlığında başladı. İlk konuşmacı Ayşe Bihter KÜÇÜKERDEM, “Zeki Velidi TOGAN’ın Hayatı, Faaliyetleri ve Eserleri” adlı tebliğini sundu. A.Bihter KÜÇÜKERDEM konuşmasında, Başkurdistan’ın ilk cumhurbaşkanı Zeki Velidi TOGAN’ın Türk Milliyetçiliğine ve Türk Tarihçiliğine katkılarına değindi. Diğer konuşmacı Bora Yılmaz, “Türk Dünyası’nın Ortak Atası ve Ortak Mayası: Hoca Ahmet Yesevi” başlıklı tebliğini sundu. Bora Yılmaz konuşmasında, Hoca Ahmet Yesevi’nin Türk Dünyası’nın birliği ve düşünce hayatındaki büyük etkilerinden bahsetti. Son olarak söz alan Murat Yılmaz, “Nihâl ATSIZ-Turan YAZGAN Örneğinde Türk Dünyası Birliği Düşüncesi” adlı tebliğinde, Türkçülüğün iki büyük şahsiyetini inceleyerek, ATSIZ ve YAZGAN’ın Turancılık fikirlerinden bahsetti. Oturum başkanı Prof.Dr.Gülçin ÇANDARLIOĞLU, hem Z.Velidi TOGAN hem de Nihâl ATSIZ ve Turan YAZGAN’ın yakınında bulunmuş, onlardan çok istifade etmiş biri olarak gençlerin yapmış olduğu bu çalışmalardan duyduğu bu memnuniyeti dile getirdi.

Kongremizin 2.oturumu, Doç. Dr. İlyas TOPSAKAL’ın oturum başkanlığında başladı. İlk konuşmacı Hamza KANDEMİR, “Batı Kültüründeki Liderlik Eğitimi Anlayışına Bir Bakış” adlı tebliğini sundu. İkinci konuşmacı Ali Talih SÜT, “Küreselleşme Sürecinin Diyalektik Gelişimi ve Kültürel Standartlaşma” adlı tebliğini sundu. Ardından diğer konuşmacı olan Alican KİRİŞOĞLU, “Genel Hatlarıyla Bozkır Kültürü Çerçevesinde Atın Önemi ve Türk Atçılığı/Biniciliği” adlı konuşmasını yaptı. Son konuşmacı Mehmet Güler, “Ortaöğretim 11.Sınıf Tarih Ders Kitaplarında Hoşgörü Kavramının Ele Alınması” adlı tebliğini sundu. Kongremizin ilk günü, Doç. Dr. İlyas TOPSAKAL’ın oturumun genel değerlendirmesini yapmasıyla sona erdi.

Kongremizin 3. oturumu cumartesi günü Dr. Muhsin KADIOĞLU’nun oturum başkanlığında başladı. İlk olarak Çiğdem Şahin “Gökçeada’nın Türk Hâkimiyetine Geçişi ve İdaresi” başlıklı sunumunu yaptı. Ardından söz olan Nurdan Ahamud “Türkiye – Irak İlişkilerinde Türkmen Faktörü” başlıklı konuşmasını yaptı. Son olarak Berat Melik Kırca “2001 Afganistan Savaşı’ndan Sonra Türkiye’nin Afganistan’daki Rolü ve Afganistan Yaklaşımı” başlıklı konuşmasını yaptı.

Kongremizin 4. oturumu Prof. Dr. Abdülkadir DONUK’un oturum başkanlığında başladı. İlk olarak Göktuğ İPEK, “Cemal Oğuz ÖCAL’IN Hayatı ve Eserleri” başlıklı konuşmasını yaptı. İkinci olarak Gökhan Çevik, “Oğuz-Nâmeler Hakkında Yapılan Çalışmalar Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi” başlıklı konuşmasını yaptı. Üçüncü olarak Mesut DAVULCU, “Osmanlı’da Tarih Yazıcılığı” başlıklı tebliğini sundu. Ardından Ülkü KÜÇÜK, “17. Yüzyıl Osmanlı Düşün  Hayatında Din Eksenli Tartışmalar” başlıklı konuşmasını yaptı. Son olarak Ahmet Keleş, “Dönmelik Üzerine Bir Değerlendirme: Sabetay Sevi Örneği” başlıklı konuşmasını yaptı.

1.Türk Dünyası Genç Sosyal Bilimciler Kongresi Prof. Dr. Mualla Uydu YÜCEL’in “İsmail GASPIRALI” başlıklı konuşmasıyla sona erdi.

Kongremiz katılımcılara katılım belgelerinin verilmesinin ardından sona erdi.

« arasında 2 »

 

Etiket:

Kategori: Gençlik Kolları

Comments are closed.