YUSUF AKÇURA VE KUZEY TÜRKLÜĞÜ

27 Mart 2022

İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Konferans Salonunda devam ettirdiğimiz Süleymaniye Kürsümüzde, 26 Mart 2022 Cumartesi günü 14.00’te, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Türkoğlu,“Yusuf Akçura ve Kuzey Türklüğü” başlıklı bir konuşma yaptı.

Prof. Dr. İsmail Türkoğlu konuşmasına Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna ve aydınlanmasına katkı sağlayan Musa Akyiğitzade, Yusuf Akçura, Sadri Maksudi Arsal, Akdes Nimet Kurat, Reşit Rahmeti Arat, Ahmet Temir , Saadet Çağatay gibi birçok ismi anarak başladı. 

Türkoğlu, konferansının birinci bölümünde Karadeniz ve Hazarın yukarısında yer alan ve Polonya’dan Altaylara kadar Uzanan  Kuzey Türklüğünün, Uzak olmayan tarihteki önemli devletleri Altınorda, sonrasındaki Kazan , Kırım, Astrahan hanlıkları; bunlar arasında Kazan Hanlığı’nın Ruslar tarafından işgaliyle Kuzey Türklüğünün kötü talihinin başlaması, Tatar Türklerinin Rus Çarlığı, Sovyet ve Rusya Federasyonu dönemlerindeki varlık ve kimlik mücadeleleri ve bunun temel dinamikleri, Tatar-Başkurt coğrafyası başta olmak üzere Kuzey Türkleri coğrafyasının ekonomik değeri, Osmanlı Türkiyesi ve Türkiye Cumhuriyeti’yle ilişkileri açılarından ana çizgileriyle tanımlamasını ve değerlendirmesini yaptı.

Konuşmasının ikinci bölümünde bizleri Yusuf Akçura’nın 2 Aralık 1876’da Moskova’nın doğusundaki Simbir/ Ulyanovsk’ta başlayıp 11 Mart 1935’te İstanbul -Haydarpaşa’da sona eren hayatını anlatan Türkoğlu; zengin ve soylu bir aileden gelen, küçük yaşta babasını, çocuk yaşta annesini kaybeden Akçura’nın hiçbir zaman bir mirasyedi olmadığını, özünden gelen Türklüğünü ve dehasını, çalışkanlığı ve akılcı ülkücülüğüyle birleştirerek tüm ömrünü yazdıkları ve yaptıklarıyla Balkan Savaşı’nda, Türk İstiklal Savaşı’nda, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda ve temel taşıyıcı kurumlarının oluşturulup geliştirilmesi yolunda  Atatürk’ün yanında askerliği, fikir adamlığı, devlet adamlığı, bilim adamlığı ve üstün kişiliğiyle büyük bir özveriyle harcayarak Türklüğün varlık ve çağdaş uygarlık mücadelesi yolunda harcadığını ilginç ve vurgulu örneklerle ortaya koydu. 

Etiket:

Kategori: Süleymaniye Kürsümüz

Comments are closed.