Türkiye’nin Kültürel Yapısı ve Kimlik Tartışmaları

10 Nisan 2014

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aksoy, 12 Nisan 2014 Cumartesi günü Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsümüzde “Türkiye’nin Kültürel Yapısı ve Kimlik Tartışmaları” başlıklı bir konferans verdi.Doktora çalışmalarını Elazığ ve Ağrı’nın sosyolojik yapısı üzerine yaptığını, daha sonraki yıllarda da Tuva’dan Kosova’ya Türk Dünyası’nda birçok kereler alan araştırmalarında bulunduğunu belirten Mustafa Aksoy, bu çalışmalarla Türk kültür yapısını tanıtan çok kıymetli veriler elde ettiğini ifade ederek sözlerine başladı.

Bugün Türkiye kamuoyuna, sık sık Türk’ü bir etnik kimlik seviyesine indirgemek, hatta yok saymak gibi gerçekten uzak görüş ve düşüncelerin aktarılmaya çalışıldığına tanık oldukları söyleyen Aksoy, Türkiye’nin Türklerin olduğunu anlamak için ilmî, tarihî ve toplumsal gerçekleri görmenin yeterli olacağını belitti. Türklerin Anadolu’ya 1071’de Malazgirt Zaferi’yle girdikleri tezinin tamamen bir aldatmaca olduğunu,  Türklerin değişik devletleri ve boylarının, damgalarını Anadolu kayalarına, kilimlerine, mezar taşlarına binlerce yıldır kazıyıp dokuduklarını ifade eden Aksoy, bu somut delilleri gözden kaçırmak isteyenlerin niyetlerinin başka olduğunu söyledi.

Türkiye’de Türklüğü yok etmenin dünyadaki Türklüğü yok etmekle eş değer olduğunu, Türk Dünyası’na gidenlerin, oralarda Türklük şuuruna sahip herkesin baktığı yerin Türkiye olduğunu gördüğünü belirten Aksoy; bu durumun, Türkiye’de kimlik tartışmalarıyla birlik kodlarımızı yozlaştırmaya çalışanların, Türkiye üzerinde oynadıkları oyunu anlamamıza ışık tutacağını ifade etti.

Türkiye’nin kültür yapısı ve kimliğinin, eşzamanlı ve artzamanlı olarak Türk Dünyası ile karşılaştırılmadan anlaşılamayacağını söyleyen Aksoy,  konuşmasını, bu gerçeği herkesten önce Türk milliyetçisiyim diyen aydın ve yöneticilerin anlaması ve millete anlatması gerektiğini, aksi takdirde bu bağnazlığın faturasının milletimize ağır bir şekilde ödettirileceğini vurgulayarak bitirdi.

Etiket:

Kategori: Süleymaniye Kürsümüz

Comments are closed.