Türk Dünyası Müziklerinde Kahramanlık ve Askerlik

29 Ocak 2017

Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsüsü 2016-2017 dönemi faaliyetlerimize, 28 Ocak 2017 Cumartesi günü 14.00’te, Türk Dünyası müziği üstadı Bünyamin Aksungur’un “Türk Dünyası Müziklerinde Kahramanlık ve Askerlik” başlıklı sohbetiyle devam ettik.

TRT yapımcı yönetmeni ve gerçekten de Türk Dünyası müziğinin on yıllarca sahada yaptığı araştırma ve derlemelerle ruhuna nüfuz etmiş ve bu alanda zengin bir birikime sahip olan Bünyamin Aksungur, yaklaşık 2 saat süren sohbetinde, biz Türkleri kahramanlık ve askerlik ruhumuzla canlandırıp coşturdu.

Bünyamin Aksungur; “Kışlalar doldu Bugün”, “Kurban Olam Ayına Yıldızına”, “Kırım’dan Gelirim…”, “Yine Yakmış Yâr Mektubun Ucunu”, “Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı”, “Ey Şanlı Ordu Ey Şanlı Asker”, “Port Artur’nın Kalesi (Kırım-Başkurt-Tatar)”, “Sivastopol Önünde Yatan Gemiler”, “Kaharman Kanton (Başkurt)”, “Kum Buranı (Tatar)”, Köroglı/Türkmen Küyi (Kazak)”, “Uca Uca Dağ Başında”, “Atke Mining Askerler Tanrı Adını Aytıp (Afganistan”, “Gözel Türkistan Senge Ne Boldı (Özbekistan)”, “Manas Destanı (Kırgızistan)”, “Atımı Bağladım Bir Gara Daşa (Türkmenistan)”, “Turan Türküsü (Tuva)”, “İbibikler Öter Ötmez Ordayım”, “Baş Koymuşum Türkiye’min Yoluna” gibi onlarca kahramanlık ve askerlik türkümüzü kendi lehçelerinde, karşılaştırmalı bilgilerle aydınlatıp sazla, tarla dombırayla söyleyerek bir kere daha bizleri nağme nağme “Türk Birliği” gerçeğine götürdü.

Aksungur, “farklılıklarımız zenginliğimizdir” diyenlerin aksine, gönül ezgilerimizle ortak paydalarımızın çokluğunu dile getirerek kahramanlık, askerlik, birlik, dirlik ruhumuza can verdi; sağ olsun, var olsun…

Etiket:

Kategori: Süleymaniye Kürsümüz

Comments are closed.