Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü

KIRGIZİSTAN CELALABAT İKTİSAT VE GİRİŞİMCİLİK ÜNİVERSİTESİ

TÜRK DÜNYASI CELALABAT İŞLETME FAKÜLTESİ 2013 ÖSYS

Celalabat

Celalabat, Kırgızistan’ın güneybatısında Özbekistan sınırında Fergana Vadisi üzerinde, etrafı dağlarla çevrili, yeşillikler içinde şirin bir şehirdir.

Ulaşım, THY ile İstanbul-Bişkek veya İstanbul- Oş şeklinde yapılabilir. Bişkek’ten Celalabat’a ulaşım için karayolu ve havayolu seçenekleri mevcuttur. Karayoluyla Oş’tan Celalabat ulaşım 2 saattir. Celalabat havaalanı okulumuza 500 metre mesafededir.

Kuzeyinde Talas ve Çüy, doğusunda Narin, güneyinde Oş, güney batısında Özbekistanla komşu olan Celalabad Bölgesinin 8 ilçesi (Aksı, Alabuka, Bazar Korgan, Nooken, Suzak, Toguz toro, Toktogul, Kara Köl, Kök Cankak), 6 şehri (Celalabad, Kara Köl, Kök Cangak, Mayli Suu, Taş Kömür, Koçkar Ata), 68 muhtarlık ve 415 köyü bulunmaktadır.

Bölgenin nüfusu 869.300 yüz ölçümü 33.700 km² dir. Bu bölgeden Bişkek – Celalabat – Oş yolu geçmektedir. Bölgede tarım ve hayvancılık gelişmiştir. Bulunduğu bölge itibariyle (Fergana Vadisi) verimli ve sulak tarım arazilerine sahiptir. Tahıl, pamuk, sebze, meyve ve ceviz üretilen başlıca tarım ürünleridir. Kışları soğuk ve yağışlı yazları, sıcak ve kuraktır.

Diploma Denklik

ÖSYM Kılavuzunda yer alan üniversitemize ait programlara, ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin alacakları diplomalara, ilgili mevzuata göre denklik verilecektir. Üniversitemizin, ÖSYM Kılavuzunda yer almayan diğer bölümlerinden veya bu ülkedeki diğer üniversitelere ait program veya bölümlerden mezun olanların diploma denklik başvuruları reddedilecektir. Bu ülkedeki yükseköğretim programlarına LYS sonucu yerleştirilmeyen kişilerin mezun olmaları halinde diplomalarına denklik belgesi verilmeyecektir.

(2013 ÖSYS Kılavuzu, s. 293, 315, 318, Bk. 176, 206)

Fakültemiz

1993’te kurulan, 1998’de YÖK tarafından denkliği tanınan ve ÖSYS aracılığıyla yerleştirdiği yüzlerce öğrenciyi mezun eden Türk Dünyası Celalabat İşletme Fakültemizde;

1. İşletme

2. Uluslararası İlişkiler

3. Turizm İşletmeciliği

Bölümlerimiz bulunmaktadır.

 

1. İşletme Bölümü

Bu bölümde Temel İşletmecilik yanında İnsan Kaynakları Yönetimi, Pazarlama, Üretim, Sayısal Yöntemler, Ekonomi, İngilizce, Davranış Bilimleri ve Örgütsel Davranış alanlarında dersler okutulur.

Bu bölümden mezun olanlar kamu kuruluşları ve özel sektörde müfettişlik, hesap uzmanlığı, kontrolörlük ve benzeri görevler yanında işletmelerin çeşitli birimlerinde meslek elemanı ve yönetici olarak çalışma imkânına sahiptirler.

Bağımsız iş kurabilme nitelikleri kazanan bölüm mezunlarının serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak da çalışmaları mümkündür. Mezunlar çok çeşitli alanlarda iş bulabilmekle birlikte son yıllarda ağırlıklı olarak bankalar ile eğitim ve araştırma kurumlarında çalışmaktadırlar.

Eğitim süresi 4 yıldır.

 

2. Uluslararası İlişkiler Bölümü

Bu bölümde Siyasal Tarih, Siyaset Bilimi, Toplum bilim, Devletler Hukuku, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler, Dış Politikası, İngilizce alanlarında dersler okutulur. Bu bölümden mezun olanlar diplomat olarak devlet daireleri, ulusal ve uluslararası kuruluşlar, kamu iktisadi kuruluşları, uluslararası bankalar, özel şirketler ve çeşitli kitle haberleşme kuruluşlarında görev alabilirler.

Eğitim süresi 4 yıldır.

3. Turizm İşletmeciliği Bölümü

Program 2007-2008 eğitim öğretim yılında eğitime başlamıştır. Programda Kırgız öğrenciler diğer Türk Cumhuriyet ve topluluklarından gelen öğrencilerle karma olarak eğitim almaktadır. Amacımız bu programa en az mevcut öğrenci sayısı kadar Türkiye’den de ÖSYM ile öğrenci göndermek ve birlikte okuyarak birbirleriyle dost olmalarını ve özellikle turizm alanında sıkı bir işbirliği yapmalarını temin etmektir. Programdan mezun olanlar “turizm işletmecisi” unvanını alacaklardır.

Programın amacı Türk Dünyasında gittikçe gelişen turizm faaliyetlerine ve Türkiye’nin turizm pazarında gittikçe büyük pay alan Türk Cumhuriyetleri vatandaşlarının taleplerine uygun gençler yetiştirmektir. Bu gençlerin yetiştirilmesinde halen öğretmekte olduğumuz Rusça, İngilizce ve Kırgızca dışında kendiliklerinden öğrenmekte oldukları pek çok Türk şivesi önemli bir avantaj teşkil edecektir.

 

 

Programdan mezun olacakların istihdam alanları; oteller, hastaneler, yurtlar, gıda şirketleri, hava yolları, huzur evleri gibi alanlardır. Turizm finansmanı ve programlamasıyla uğraşan şirketler, acenteler, turizm ve otel işletmeciliği, yiyecek ve içecek hizmetleri ve ulaştırma hizmetleri alanında donanımlı yönetici kadroları oluşturacaklardır.

Sosyal Faaliyetler:

Fakültemizin tüm sosyal, kültürel ve spor faaliyetleri Türk Dünyası Araştırma ve Kültür Merkezi tarafından düzenlenmektedir. Merkezimizde folklor, müzik, spor, gezi, tiyatro, düşünce, edebiyat, sinema gibi kulüplerimiz bulunmaktadır.

 

Kulüp faaliyetlerimizin yanı sıra öğrencilerimizin istekleri doğrultularında Türkiye Türkçesi, Kırgız Türkçesi, KPSS, ÜDS, ALES ve bilgisayar gibi çeşitli kurslar da açılmaktadır. Ayrıca Celalabad ve çevresinde halka yönelik Türkiye Türkçesi kurslarımız da Merkezimiz tarafından yürütülmektedir.

Fakültelerimizde eğitim – öğretim Türkiye Türkçesi ile yapıldığından Türkiye’den gelen öğrencilerimize hazırlık sınıfı yoktur. Her sene başında yapılan sınavlarda Türkiye Türkçesi yeterliliği olan öğrenciler 1. sınıftan eğitimlerine başlarlar. Diğer öğrencilerimiz ise Türk Dünyası Araştırma ve Kültür Merkezi Müdürlüğü bünyesinde 1 yıl süreyle Türkiye Türkçesi Hazırlık Sınıfı’na katılırlar.

Akademik Kadro:

Kırgızistan Celalabat İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi bünyesindeki Fakültelerimizin akademik kadrosunu, Türkiye’deki üniversitelerden görevlendirilen sahasında yetkin profesör, doçent ve yardımcı doçentler oluşturmaktadır. Gerekli görülmesi durumunda Türkiye Türkçesine hâkim, yerli akademisyenler de kadromuzda yer alabilmektedir.

Danışmanlık:

Öğrencilerin ders ve tezlerine yönelik yönlendirmeler, danışmanlar tarafından yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerimize sosyal ilişkileri ve kişisel sorunları ile ilgili bireysel psikolojik danışmanlık sağlanmaktadır. Bu hizmetimiz profesyonel psikologlar tarafından ve ücretsiz olarak verilmektedir.

 

Ulaşım, Barınma, Yaşam Koşulları:

150 kişilik kız ve 80 kişilik erkek yurdumuz bulunmaktadır. Ulaşım ve vize için kayıt sırasında rehberlik ve yönlendirme yapılacaktır.

Ev kiraları 100 – 150 ABD doları, öğrenci geçim maliyeti (ikamet hariç) aylık ortalama 150 – 200 ABD doları arasındadır.

(2013 ÖSYS Kılavuzu, s. 293, 315, 318, Bk. 176, 206)

Eğitim Ücreti:

2013 – 2014 eğitim öğretim yılında eğitim ücreti yıllık 3000 (üç bin $) ABD Dolarıdır. Ödemeler taksitle yapılabilir. Harçlar, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın banka hesap numaralarına veya vakıf merkezine yatırmalıdır.

(2013 ÖSYS Kılavuzu, s. 321, 240, 243, Bk. 176, 206)

2013 ÖSYS Sonuçlarına Göre Kayıt Tarihleri ve Gerekli Belgeler:

Vakıf Merkezine kayıt sırasında ödeyeceğiniz nakit harç (ABD Doları olarak)

VEYA

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın Vakıfbank Beyazıt Şubesi TR 06 0001 5001 5804 8010 3050 34numaralı döviz hesabına yatırılmış öğrenim harcı dekontunun yanı sıra;

1.    2013 ÖSYS sonuçlarına göre yerleştiği yeri gösteren bilgisayar çıktısı (3 adet)

2.    Lise diploması (Aslı ve 2 adet noter tasdikli kopyası)

3.    Savcılık (sabıka sorgulaması) belgesi, (1 asıl, 2 fotokopi)

4.    İkametgâh belgesi (Nüfus müdürlüğü veya muhtarlıktan 3 adet)

5.    Nüfus cüzdanı (Kayıttan sonra iade edilecektir)

6.    Son altı ay içinde, önden, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 12 adet 4,5 x 6 cm boyutunda fotoğraf.

7.    Sağlık raporu (Sağlık ocağı veya herhangi bir devlet hastanesinden)

8.    1991 ve daha önce doğmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak Askerlik Durum Belgesi.

Yurt Dışına Çıkarken Gerekli İlave Belgeler (Kayıt sırasında istenmez)

9.    Eliza testi

10.  Pasaport

11.   Vize

Kayıt Tarihi:

YÖK /ÖSYM’nin belirleyeceği tarih

Eğitim – Öğretime Başlama Tarihi :

16 Eylül 2013

İletişim:

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı

Kemalpaşa Mah. Bukalıdede Sok. No: 4 (İstanbul Büyükşehir Belediye Sarayı Arkası)

Saraçhane, 34471 Fatih – İSTANBUL

Telefon : 0090 212 511 10 06

Belgegeçer : 0090 212 520 53 63

E-Posta : tdav@turan.org – egitim@turan.org

Ulaşım, Pasaport ve Vize ize için Gerekli Bazı İletişim Bilgileri:

KurumAdresTelefonAyrıntılar
Türk Hava Yolları+90 212 444 0 849 / +90 850 333 0 849 24 Saat Rezervasyon
Azal (Azerbaycan Hava Yolları)Cumhuriyet Cad. No: 163 K. 4Elmadağ(0212) 296 35 30Bilet Rezervasyon
Casio Air Service / Scat Air0 535 635 66 58Bilet Rezervasyon
Azerbaycan İstanbulBaşkonsolosluğuSümbül Sok. 17 1.Levent0212 325 80 42Vize İçin
Kırgızistan İstanbulBaşkonsolosluğuLamartin Cad. No:7 Altınay Apt.Kat:3 Taksim0212 235 67 67Vize İçin
Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup MüdürlüğüVatan CaddesiAkşemsettin Mah.Nu: 56 F Blok Kat:4Fatih – İstanbulPasaportu Harçsız Alma Hakkını kullanmak Maksadıyla Kazandı Belgesi Veya Kayıt Belgesi Onaylatmak İçin