101. Yılında Kutülamare Zaferi

02 Nisan 2017

Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsüsü 2016-2017 dönemi faaliyetlerimize, 1 Nisan 2017 Cumartesi günü 14.00’te, Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Türkmen’in verdiği “101. Yılında Kutülamare Zaferi” başlıklı konferansımızla devam ettik.

Konferansımızın açılış konuşmasını yapan vakfımızın aksakallarından,  Irak Türkmeneli İnsan Hakları Derneği Onursal Başkanı Dr. Nefi Demirci; Osmanlı Türkiyesi’nin Irak Cephesinde kazanılmış Kutülamare Zaferi’nin Irak Türklerinin bir övüncü ve dualarla yad ettikleri bir zafer olduğunu dile getirerek, bugün de Türk milletini yönetenlerin aynı hassasiyeti Irak’ta zulme uğrayan, hakları gasp edilen Türkler için göstermesini istedi.

Kendisi de Türk ordusunun bir askeri olan Em. Alb. Aynı zamanda Beykent Üniversitesi Tarih bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Türkmen; Birinci Dünya Savaşı’nın dünya tarihinde olduğu kadar, 2.850.000 askerini cepheye sürmüş ve on ayrı cephedeki muharebelerde kahramanca mücadele etmiş Türk milletinin tarihinde de büyük önem arz ettiğini, Kutülamare Zaferi’nin de bu bağlamda bir gurur sayfamız olduğunu belirterek konuşmasına başladı.

Türkmen, Irak coğrafyasında Türk varlığının MÖ.ki yıllara kadar uzanması bir gerçek olsa da, Türklerin orta ve yakın dönemde bu coğrafyadaki etkin siyasi ve askerî faaliyetlerinin 9. Yüzyıllarda başladığını, 16. Yüzyıldan başlayarak 1. Dünya Savaşı Sonuna kadar Osmanlı Türkiyesi’nin egemenliği altında yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.

19.  Yüzyılda Irak coğrafyasında zengin petrol yataklarının bulunmasının, sömürgeci devletlerin ilgisini bu coğrafyaya yönelttiğini, Avrupa’nın sömürgeci devletlerinden başta İngiltere olmak üzere, Fransa ve Almanya’nın Orta Doğu’ya yönelik siyasetlerinde Osmanlı idaresindeki Irak’ın petrol kaynaklarına sahip olabilmek için çok yönlü politakalar ortaya koyduğunu belirten Türkmen, ırak coğrafyasındaki en zengin petrol yataklarına sahip Musul Vilayeti’nin büyük güçlerin petrol arama ve işletme imtiyazlarına sahip olmak için kıyasıya mücadele yürüttükleri bir bölge olduğunu söyledi.

Sanayi devrimini erken gerçekleştiren İngiltere’nin, sanayisinin çarklarını çevirecek petrolün önemini çok iyi bildiğini, Winston Churchill’in “Bir damla petrol, bir damla kandan değerlidir.” Sözünde ifadesini bulan İngiliz siyasetinin, arkeolog, biyolog, tarihçi, ekonomist gibi bütün güçleriyle Orta doğu coğrafyasına daldıklarını belirten Türkmen, bölgenin bu yolla ekonomik, siyasi ve nüfus alt yapısını çıkaran İngiltere’nin, bölgenin etnik yapısı, inançları gibi birçok kodlar harekete geçirerek Osmanlı Türkiyesi ile uzun yıllar süren bir mücadeleye girdiğini ve bunun Türk tarihi açısından kimi zaman gurur, kimi zaman büyük acılara kaynak olacak sayfalar oluşturduğunu, bunun etkilerini bugün de yaşamaya devam ettiğimizi söyledi.

Türkmen;  konferansının devamında, Birinci Dünya Savaşı’nda Almanlarla ittifak hâlinde olan Osmanlı Türkiyesi’nin, Basra ve Musul Vilayetlerimize egemen olmaya çalışan General Charles Tovnshend komutasındaki İngilizlerle, Halil Paşa, Nurettin Paşa, Ali İhsan Paşa Cavit Paşa, Yarbay Süleyman Askerî Bey gibi birbirinden değerli subaylarımızın ve müttefikimiz Almanların tayin ettiği Von der Goltz Paşa kumandalarında yürüttükleri muharebeler ve ardından kazanılan Kutülamare Zaferi’ni ilgili haritalar, canlandırmalar ve rakamlarla ayrıntılı bir şekilde bizlere aktardı.

Zekeriya Türkmen konuşmasını, 1916’da Türk kahramanlığının cephede zirveye çıktığı, düşmanın kayıplarının bizden kat kat fazla olduğu, İngilizlerin ağır yenilgisiyle sonuçlanan Kutülamare Zaferi’nin, Türk tarihî açısından gurur verici bir sayfa olmakla beraber, yüzyıllar boyu bir devleti ayakta tutacak köklü kurumları ve faaliyetleri ihmal etmiş ve son yüzyıllarında ülke üzerindeki tasarrufunu emperyalist güçlerin oluşturduğu baskılar ve dengelere yükleyen Osmanlı Türkiyesi yöneticilerinin, ilerleyen süreçte aldıkları/alamadıkları kararlar neticesinde, fedakârlığımıza denk kazanımlar oluşturmadığını belirterek ve Kutülamare’nin şehit ve gazi kahramanlarını saygı ve rahmetle anarak bitirdi.

Konferans sonunda Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Türkmen, Genel Başkanımız Közhan Yazgan’a Kut’lu Bir Zafer adlı kitabını takdim etti.Etiket:

Kategori: Süleymaniye Kürsümüz

Comments are closed.